Plasterk: multilevel governance aanpak cruciaal voor EU Urban Agenda

15 februari 2016Betere regelgeving

Minister Ronald Plasterk van het ministerie van BZK sprak op woensdag 10 februari tijdens de plenaire vergadering van het Comité van de Regio’s over de prioriteiten van het Nederlands EU-voorzitterschap. “Een multilevel governance aanpak is cruciaal voor de Urban Agenda”, zei Plasterk.  

De minister benadrukte ook het belang van betere regelgeving en een goede uitwisseling van kennis en ervaringen: “Er is een golf van verstedelijking, dat vraagt om goed beleid.”

Nederlands EU-voorzitterschap

Als voorzitter concentreert Nederland zich op de hoofdzaken, op het scheppen van groei en banen door middel van innovatie, en op het actief betrekken van de EU-inwoners en maatschappelijke organisaties. Naast deze drie hoofdprioriteiten richt Nederland zich op een stedelijke agenda voor Europa: de EU Urban Agenda.

Vervolg

Het Comité van de Regio’s publiceert in april 2016 een vervolgadvies over de EU Urban Agenda. Rapporteur Hella Dunger-Löper (DE/PES) zei dat ze wil vasthouden aan de eis voor een Witboek over de Urban Agenda: “Een witboek zal bijdragen aan de realisering van een stedelijke agenda.” Nederlands Comitélid Bas Verkerk, rapporteur van het eerste advies van het Comité over de Urban Agenda (juni 2014), noemde ook het belang van een Witboek over de EU Urban Agenda. Hij benadrukte het belang om nu, na jaren van debat, concrete stappen te maken om tot een stedelijke agenda voor Europa te komen.

Urban Agenda Forum

Het advies van het Comité van de Regio’s dient als bijdrage aan het “Forum on the EU Urban Agenda”. Dit Forum wordt op 30 mei in Amsterdam georganiseerd door het Comité van de Regio’s, de VNG, het IPO, de gemeente Amsterdam, de provincie Noord-Holland en het ministerie van BZK.

Pact van Amsterdam

Op 30 mei vindt tevens een  informele ministeriële bijeenkomst van ministers voor stedelijke ontwikkeling in Amsterdam plaats, waarbij het Pact van Amsterdam zal worden ondertekend. Met het Pact van Amsterdam willen de Commissie, lidstaten en stedenverbanden een officiële lancering van de EU Urban Agenda realiseren.

Video EU Urban Agenda

Het Comité heeft een video gemaakt over de Urban Agenda, waarbij de Nederlandse Comitéleden Ahmed Aboutaleb (burgemeester Rotterdam), Cor Lamers (burgemeester Schiedam), Theo Bovens (Gouverneur van Limburg), Michiel Scheffer (gedeputeerde Gelderland) en Cees Loggen (gedeputeerde Noord-Holland) spreken over het belang van economische groei, kennisuitwisselingen en grensoverschrijdende samenwerking.

Door:

Roxanne Koenis, Huis van de Nederlandse Provincies

Meer informatie:

Storify EU Urban Agenda, Comité van de Regio’s
Artikel Prikkelend debat over Europese Urban Agenda, Europese Ster
Artikel Minister Plasterk spreekt bij het Europees Comité van de Regio’s, NLEU2016 website
Persbericht Committee of the Regions backs Dutch EU Presidency: strengthen investment to unleash cities’ potential, Comité van de Regio’s