Nieuwe Aanbestedingswet aangenomen door Eerste Kamer

20 juni 2016Aanbesteden

De Eerste Kamer heeft op 21 juni 2016 het voorstel voor de gewijzigde Aanbestedingswet aangenomen. De nieuwe wet zal Aanbestedingswet 2012 gaan heten. Minister Kamp van Economische Zaken heeft eerder aangegeven te streven naar inwerkingtreding van de gewijzigde Aanbestedingswet per 1 juli 2016. Dit zal nu afhangen van de herziening van het Aanbestedingsbesluit, dat samen met de wet inwerking zal treden.

Wetsvoorstel wijziging van de Aanbestedingswet 2012

De wijziging van de Aanbestedingswet 2012 is nodig om de nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen te implementeren. Deze richtlijnen hadden voor 18 april al omgezet moeten zijn in nationale wetgeving. U kunt daar meer over lezen in het eerdere nieuwsbericht van Europa decentraal.

De Tweede Kamer heeft al op 22 maart 2016 gestemd over de voorgestelde wijzigingen in het wetsvoorstel voor een gewijzigde Aanbestedingswet 2012. Het wetsvoorstel is ondertussen dus zowel door de Eerste als de Tweede Kamer met een ruime meerderheid aangenomen.

Herziening Aanbestedingsbesluit

Naast een herziening van de Aanbestedingswet is inmiddels ook een nieuw Aanbestedingsbesluit voorgehangen aan de Eerste en Tweede Kamer. Beide Kamers hadden vier weken om te reageren. Deze termijn in ondertussen verlopen. Vervolgens is het ontwerpbesluit voorgelegd voor advies bij de Raad van State. Het besluit zal samen met de Aanbestedingswet in werking treden. Dit is een noodzakelijke koppeling. Indien het Aanbestedingsbesluit niet voor 1 juli af is, kan de gewijzigde Aanbestedingswet ook niet worden geïmplementeerd.

Via het ontwerpbesluit tot wijziging van het Aanbestedingsbesluit worden onder andere de Gids Proportionaliteit en het Aanbestedingsreglement Werken (ARW 2016) vernieuwd. In de vorm van een AMvB worden beide in het Aanbestedingsbesluit als verplichte richtsnoeren aangewezen voor aanbestedingen onder de Europese drempelwaarden.

Europa decentraal heeft op 15 juni een notitie uitgebracht over de nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen en het wetsvoorstel Aanbestedingswet. Hierin worden de wijzigingen die zich in de decentrale aanbestedingspraktijk zullen gaan voordoen behandeld.

Door:

Stijn Bijleveld, Europa decentraal

Meer informatie:

Aanbestedingswet, Europa decentraal
Notitie nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen en de Aanbestedingswet, Europa decentraal
Slechts vijf lidstaten halen implementatiedeadline Aanbestedingsrichtlijnen, Europa decentraal
Tweede Kamer neemt wetsvoorstel tot wijziging Aanbestedingswet aan, Europa decentraal