Plenaire vergadering Europees Comité van de Regio’s: Brexit en cohesiebeleid

3 december 2018

Op 5 en 6 december vergadert het Europees Comité van de Regio’s (CvdR) in Brussel. Op de agenda staan onder andere een debat met Eurocommissaris Corina Crețu over de toekomst van het cohesiebeleid en een debat met EU Brexit-onderhandelaar Michel Barnier over de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie.

Debat cohesiebeleid

Op 5 december om 15.00 uur geeft Corina Crețu, Eurocommissaris voor regionaal beleid, de leden van het CvdR een toelichting op de toekomst van het cohesiebeleid. Het CvdR zal tijdens de plenaire vergadering verschillende adviezen aannemen in antwoord op de voorstellen van de Europese Commissie om twee belangrijke EU-beleidsterreinen te hervormen: het cohesiebeleid en het gemeenschappelijk landbouwbeleid.

Debat Brexit

Op 6 december om 11.00 uur zal Michel Barnier, de hoofdonderhandelaar van de Europese Unie voor de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie, de Brexit en de impact ervan op regio’s en steden bespreken met lokale en regionale bestuurders en politici uit de EU-lidstaten. Zijn bezoek aan het Europees Comité van de Regio’s vindt plaats in aanloop naar de stemming over de overeenkomst voor het Britse vertrek uit de EU in het Britse parlement. Tijdens het debat zullen Michel Barnier en de 350 lokale en regionale vertegenwoordigers debatteren over de gevolgen van de Brexit, hoe ze de impact kunnen opvangen en manieren om de samenwerking tussen lokale en regionale overheden in de EU27 en het VK te behouden.

Behandeling van adviezen

Naast de debatten zal het CvdR een aantal adviezen behandelen gelinkt aan de Commissievoorstellen voor het nieuwe EU-budget. Onder andere adviezen van een aantal Nederlandse rapporteurs:

(1) ‘A regulation on cross-border mechanism’ – Bouke Arends, wethouder Emmen;

(2) ‘Proposal for a European Regional Development Fund and Cohesion Fund Regulation’ – Michiel Rijsberman, gedeputeerde provincie Flevoland;

(3) ‘Neighbourhood and the World’ – Hans Janssen, burgemeester Oisterwijk.

De debatten en de behandeling van de adviezen tijdens de plenaire vergadering van het CvdR zijn live te volgen via deze livestream.

Door:

Solange Kamm, Huis van de Nederlandse Provincies

Bronnen:

Michel Barnier to discuss Brexit with local and regional leaders, persbericht Europees Comité van de Regio’s