Positieve groei prognose voor Europese en Nederlandse economie

15 mei 2017

De Europese economie is begonnen aan haar vijfde jaar van herstel. Op 11 mei 2017 maakte de Europese Commissie de voorjaarsprognoses bekend. De verwachting is dat de bbp-groei in de eurozone uitkomt op 1,7 % in 2017 en 1,8 % in 2018. De Nederlandse economie vertoont in 2017 een groei van 2,1 procent.

Publieke investeringen

De Commissie verwacht in Nederland tevens een groei van ongeveer 1% in 2017 en 2018 in publieke investeringen. Dit is voor het eerst in zeven jaar tijd.

Structurele hervormingen

Eurocommissaris voor de euro en sociale dialoog Dombrovskis stelt dat de economische prognoses laten zien dat groei in de EU aan kracht wint en de werkloosheid blijft afnemen. Het beeld verschilt echter wel sterk van lidstaat tot lidstaat. Volgens Dombrovskis presteren de economieën die ingrijpendere structurele hervormingen hebben doorgevoerd beter. “In een tijdperk van demografische en technologische verandering moeten ook onze economieën evolueren en onze bevolking meer kansen en een betere levensstandaard bieden.”

Vertrouwen

Volgens Moscovici, Eurocommissaris voor Economische en Financiële Zaken, Belastingen en Douane wordt de economische groei in Europa ondersteund door monetaire beleidsmaatregelen, stevig vertrouwen bij de bedrijven en de consumenten en beter wordende wereldhandel. De onzekerheid van de afgelopen tijd beginnen af te nemen. “Qua banen en investeringen is het herstel in de eurozone onevenwichtig. De oorzaken van die verschillen wegnemen is onze belangrijkste uitdaging in de komende maanden en jaren.”

Werkloosheid

De werkloosheid blijft de neerwaartse tendens volgen, maar blijft hoog in veel lidstaten. In de eurozone daalt de werkloosheid naar verwachting tot 9,4 % in 2017 en 8,9 % in 2018, wat het laagste niveau is sinds begin 2009. Dit komt voornamelijk voort uit de stijgende binnenlandse vraag, structurele hervormingen en ander overheidsbeleid in bepaalde landen. In Nederland blijft de arbeidsmarkt naar verwachting verbeteren. Het werkloosheidspercentage daalt in 2018 naar 4,4%.

Door:

Ilse Buijs, Huis van de Nederlandse Provincies

Bronnen:

Nieuwsbericht, Europese Commissie
Prognose Nederland, Europese Commissie