Is de aanbesteding van een verkeersregelinstallatie een werk of levering?

februari 2013

Als gemeente moeten we de levering en aanleg van een verkeersregelinstallatie aanbesteden. We hebben het altijd als een werk beschouwd, maar vragen ons af of het toch niet een levering is. De CPV-code is 31623900-8. Het betreft zowel het materiaal (kabels, lampen, etc.) als het aanbrengen ervan (kabels ingraven, mantelbuizen persen, etc.).

Versie maart 2007

Antwoord

De aanleg van een verkeersregelinstallatie moet op grond van de NACE lijst, te vinden in Bijlage I van het Bao, aangemerkt worden als een werk. Klasse 45.34 omvat de installatie van verlichting- en signaleringssystemen voor wegen. De aanschaf van de installatie wordt beschouwd als een levering en valt zoals u zelf ook al aangeeft onder CPV code 31623900-8.

Gemengde opdracht

Er is sprake van een gemengde opdracht. de aanschaf van de installatie is een levering, terwijl de aanleg moet worden gezien als een werk. Een dergelijk gemengde opdracht wordt gezien als een opdracht voor werken, tenzij de werken bijkomstig zijn ten opzichte van het hoofdonderwerp van een opdracht (art. 1j onder 3 Bao). De waarde van de verschillende onderdelen is dus doorslaggevend voor het regime dat op de opdracht van toepassing is.

Drempelbedrag

Zijn met het installeren van het materiaal meer kosten gemoeid dan de aanschaf, dan is er sprake van een werk en moet vanaf een drempelbedrag van € 5.278.000,= Europees aanbesteed  worden.

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG