Moet onze gemeente in het kader van de Dienstenrichtlijn ook het subsidiebeleid screenen?

februari 2013

Moet onze gemeente in het kader van de Dienstenrichtlijn ook het subsidiebeleid screenen?

Versie juni 2009

Antwoord

Nee, het subsidiebeleid en de verordeningen vallen niet onder de Dienstenrichtlijn wanneer de staatssteunregels in acht zijn genomen. In art. 1 lid 3 Dienstenrichtlijn valt namelijk te lezen dat de richtlijn geen betrekking heeft op steunmaatregelen van de lidstaten die onder de communautaire mededingingsvoorschriften vallen.

Subsidieverhoudingen

Uit dit artikel kan worden afgeleid dat de Dienstenrichtlijn geen betrekking heeft op subsidieverhoudingen of daarmee gesteunde diensten wanneer de staatssteunregels van toepassing zijn. Wanneer bij het opstellen van een subsidieverordening de staatssteunregels dus in acht zijn genomen, zijn er geen verplichtingen uit de Dienstenrichtlijn meer van toepassing.

In lijn met communautaire voorschriften

Dit betekent dat beleid en verordeningen met betrekking tot gemeentelijke subsidies (uiteraard) wel in lijn moeten zijn met de communautaire voorschriften in het kader van staatssteun, maar dat de Dienstenrichtlijn niet tot gevolg heeft dat dit beleid en deze verordeningen ook nog eens in het kader van de Dienstenrichtlijn gescreend moeten worden.

Staatssteunproof

Uw subsidieverordeningen worden geacht staatssteunproof te zijn. Het is de verantwoordelijkheid van decentrale overheden hier aan te voldoen, bijvoorbeeld door middel van melden of staatssteunproof inrichten van de regelingen. Hierbij mag je nog wel onderscheid maken naar territoir en doet de Dienstenrichtlijn hier niets aan af. Hierbij kan gedacht worden aan het verlenen van subsidies in achtergestelde gebieden.

Meer informatie:

Staatssteun

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG