Moet eigen materiaal meegeteld worden voor de raming van het drempelbedrag?

februari 2013

Onze gemeente is van plan om de riolering te vervangen op een aantal plaatsen in de stad. De hiervoor benodigde buizen hebben wij echter al in een eerder stadium (Europees) aanbesteed. Moeten wij deze buizen (wederom) meetellen voor de raming van het drempelbedrag?

Versie april 2006

Antwoord

Indien een aanbestedende dienst goederen ter beschikking stelt aan een aannemer die een opdracht voor werken uitvoert, dan moet de waarde van deze goederen worden opgeteld bij de waarde van het uit te voeren werk om te bezien of de totale waarde hiervan het drempelbedrag overschrijdt.

Voorbeeld

Een gemeente heeft bijvoorbeeld een opdracht te vergeven voor het vervangen van de riolering. De totale waarde van de uit te voeren werkzaamheden is € 10 miljoen. De gemeente koopt vervolgens zelf de hiervoor benodigde buizen aan voor een bedrag van € 2,5 miljoen en stelt deze ter beschikking aan de aannemer die de opdracht zal krijgen. In de eerste plaats zal de gemeente de opdracht voor de levering van de buizen moeten aanbesteden.

Totale waarde

Vervolgens moet de waarde van de buizen worden opgeteld bij de waarde van de werkzaamheden. De totale waarde van de opdracht voor het vervangen van de riolering komt hierbij op € 12,5 miljoen en dient volgens de Aanbestedingsrichtlijn (geïmplementeerd in het Bao) te worden aanbesteed.

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG