Heeft de nieuwe eID verordening gevolgen voor onze provincie?

juni 2012

Onlangs las ik dat de Europese Commissie een voorstel heeft gedaan voor een Verordening voor elektronische identificatie (eID). Wat houdt dit voorstel precies in? Heeft deze verordening gevolgen voor onze provincie?

Versie juni 2012

Antwoord

Ja, de invoering van de nieuwe Verordening voor elektronische identificatie (eID) heeft gevolgen voor de provincie.

Wederzijdse erkenning eID’s

De Commissie wil met de verordening wederzijdse erkenning van nationale eID’s (zoals de Digid in ons land) bewerkstelligen. Om het beveiligingsniveau van de verschillende nationale eID’s in de EU op peil te krijgen, specificeert de concept verordening de eisen aan de authenticiteit (de bevestiging dat de persoon in kwestie inderdaad degene is voor wie hij zich uitgeeft) en beveiliging van eID’s.

De wederzijdse erkenning heeft tot gevolg dat provincies, na invoering van de verordening, meer eID’s moeten erkennen dan nu het geval is. Zo wordt het grensoverschrijdend digitaal aanbesteden vergemakkelijkt. Dit geldt ook voor het aanvragen van vergunningen via het Dienstenloket door bedrijven.

Formaliteiten sneller afhandelen

Verder kunnen burgers uit andere lidstaten formaliteiten in uw provincie online sneller afhandelen. De verwachting is dat dit zorgt voor een verlichting van de administratieve lasten en een vermindering van de kosten. Dit geldt voor zowel voor burgers en bedrijven als voor uw provincie.

Achtergrond

De Commissie heeft begin juni nieuwe regels voorgesteld om grensoverschrijdende en veilige elektronische transacties in Europa mogelijk te maken. Momenteel hebben veel lidstaten in de EU al wettelijke kaders voor elektronische handtekeningen en andere vormen van elektronische identificatie. Deze zijn gebaseerd op de huidige Richtlijn elektronische handtekeningen.

De kaders en beveiligingsniveaus lopen echter per lidstaat nog uiteen. Dit belemmert het uitvoeren van grensoverschrijdende elektronische transacties. In de verordening staan daarom gemeenschappelijke regels en methoden.

Geen nieuw ID-systeem

De Commissie stelt nadrukkelijk niet voor om een nieuw Europees ID-systeem in te stellen. De concept verordening zorgt voor een wetgevend kader voor veilige en naadloze elektronische interactie tussen bedrijven, burgers en (decentrale) overheden. De verordening moet leiden tot wederzijdse erkenning van nationale eID’s in de lidstaten van de EU.

Notificatie

Lidstaten kunnen ervoor kiezen hun nationale eID te notificeren bij de Commissie, waarna andere lidstaten deze eID moeten erkennen. Ook zorgt de Verordening ervoor dat nationale e-identificatie aan bepaalde veiligheidseisen dienen te voldoen. Hierdoor kunnen problemen, zoals de hack bij DigiNotar met behulp van vervalste certificaten, in de toekomst beter worden voorkomen.

Juridische status

Met het eID wordt ook het elektronische zegel (‘electronic seal’) en het elektronische tijdsstempel (‘electronic time stamp’) wederzijds erkend. Verder krijgt de eID straks dezelfde juridische status als de elektronische handtekening en de gebruikelijke handgeschreven handtekening, waardoor processen op papier kunnen worden gedigitaliseerd en kosten kunnen worden bespaard.

Naar verwachting worden de grootste voordelen behaald bij het online innen van belasting, scholing en andere sociale diensten, e-aanbesteden en e-health.

Meer informatie:

Digital Agenda: new Regulation to enable cross-border electronic signatures and to get more value out of electronic identification in Digital Single Market, 04 juni 2012, Europese Commissie
E-handtekening maakt zakendoen in Europa makkelijker, 22 juni 2012, Staatscourrant
E-Aanbesteden, Informatiemaatschappij
E-Health, Informatiemaatschappij
Digitale Agenda, Informatiemaatschappij
E-Handtekening, Informatiemaatschappij

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG