Wat zijn de verblijfsrechten van VK-burgers in een Nederlandse gemeente na de Brexit?

januari 2019

Wat zijn de verblijfsrechten van VK-burgers in een Nederlandse gemeente na de Brexit?

Antwoord in het kort:

In het terugtrekkingsakkoord, waarmee het VK de EU op 31 januari 2020 heeft verlaten, zijn onder andere afspraken gemaakt over de rechten van VK-burgers in een EU-lidstaat. Daarnaast is er een overgangsperiode afgesproken tot en met 31 december 2020. Tijdens deze overgangsperiode verandert er vrijwel niets. VK-burgers die nu in een Nederlandse gemeente wonen, of VK-burgers die voor het einde van de overgangsperiode in Nederland komen wonen, kunnen dit blijven doen onder vrijwel dezelfde voorwaarde als een EU-burger.

De rechten van VK-burgers na de brexit

VK-burgers die verblijven in een Nederlandse gemeente zullen na de Brexit geen EU-burgers meer zijn. Maar omdat er een terugtrekkingsakkoord is gesloten, zal dit vrijwel geen gevolgen hebben voor de verblijfsrechten van VK-burgers tot aan het einde van de overgangsperiode.

Tijdens de overgangsperiode

De EU en het VK hebben afspraken gemaakt over de uittreding van het VK uit de EU in het terugtrekkingsakkoord. In het terugtrekkingsakkoord is een overgangsperiode afgesproken tot en met 31 december 2020. Er verandert in deze periode vrijwel niets: alle relevante EU-wet- en regelgeving blijft van toepassing op het VK. Deze overgangsperiode kan eenmalig met 1 of 2 jaar worden verlengd, mits het VK en de EU hiertoe besluiten vóór 1 juli 2020.

De IND gaat verspreid over de overgangsperiode VK-burgers woonachtig in Nederland uitnodigen om een verblijfsdocument aan te vragen. De uitnodigingsbrief wordt door de IND verstuurd naar het adres waarop de VK-burgers zijn geregistreerd in de BRP. Het is daarom belangrijk dat VK-burgers zich correct en tijdig registreren in de BRP.

Na de overgangsperiode

Ná 31 december 2020 zullen VK-burgers die vóór de Brexit rechtmatig verbleven in een Nederlandse gemeente een verblijfsdocument nodig hebben om ook na 31 december 2020 te blijven wonen, werken en studeren in Nederland. Hiervoor hoeven zij zelf geen actie te ondernemen. Gedurende de overgangsperiode zullen deze VK-burgers namelijk worden uitgenodigd door de IND om een verblijfsdocument aan te vragen. Voor het ontvangen van een verblijfsdocument bestaan zekere voorwaarden; dit zijn dezelfde voorwaarden als die op dit moment gelden (terwijl EU wet- en regelgeving nog geldig is) om in Nederland te kunnen wonen, werken en studeren. Houd voor de laatste ontwikkelingen de website van de IND in de gaten. De inhoud van die pagina wordt aangepast bij ontwikkelingen.

Het is nog niet bekend welke afspraken zullen worden gemaakt tussen de EU en het VK over de toekomstige relatie, na 31 december 2020.

Brexit-loket en impact scan voor decentrale overheden

Wanneer uw decentrale overheidsorganisatie vragen heeft over voorbereidingen op de Brexit, kunt u gebruikmaken van de diensten van het Brexit-loket voor decentrale overheden. Via dit loket blijft u goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en kunt u vragen stellen bij de helpdesk van Europa decentraal. Daarnaast kunt u aan de hand van de Brexit Impact Scan voor overheden een inschatting maken hoe de Brexit uw overheidsorganisatie gaat raken en welke maatregelen uw organisatie kan nemen.

Meer informatie:

Brexit webpagina IND
Kamerbrief  7 januari 2019: Fatsoenlijke oplossing burgers no deal Brexit, Tweede Kamer
Questions and Answers no-deal Brexit, IND
Brexit Impact Scan voor overheden, Europa decentraal