Hoe verschillen de verblijfsrechten van VK-burgers in een Nederlandse gemeente bij een deal- of no deal-Brexit?

januari 2019

Hoe verschillende de verblijfsrechten van VK-burgers in een Nederlandse gemeente bij een deal of no-deal Brexit?

De verblijfsrechten van VK-burgers vóór de Brexit

VK-burgers die in een Nederlandse gemeente als EU-burger verblijven en verblijfsrecht hebben, zullen dit verblijfsrecht behouden tot de Brexit indien hun situatie ongewijzigd blijft.

Wanneer VK-burgers die als EU-burger in een gemeente verblijven nog vóór de Brexit Nederlander worden en zij op de Brexit-datum in het bezit zijn van een geldige, nationale vergunning, dan zal de Brexit geen invloed hebben op hun verblijfsrecht.

De rechten van VK-burgers na de brexit

VK-burgers die verblijf hebben in een Nederlandse gemeente zullen na de Brexit geen EU-burgers meer zijn. Dit zal gevolgen hebben voor de verblijfsrechten van VK-burgers in de gemeente na de Brexit.

Op 13 november 2018 hebben de onderhandelaars van het VK en de EU een voorlopige uittredingsovereenkomst gesloten. Hierin zijn onder andere afspraken gemaakt over de verblijfsrechten van VK-burgers in de EU en van EU-burgers in het VK na de Brexit. De voorlopige uittredingsovereenkomst is pas definitief als deze is goedgekeurd door het Britse en Europees Parlement.

Wanneer de voorlopige uittredingsovereenkomst niet wordt goedgekeurd, zal er sprake zijn van een zogenaamde no-deal Brexit. Dit zal andere gevolgen hebben voor de verblijfsrechten van VK-burgers na de Brexit in gemeenten. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) heeft VK-burgers in Nederland hierover een informatiebrief gestuurd waarin staat wat een mogelijke no-deal Brexit betekent voor hun verblijfsrechten. De informatiebrief, waarvan twee varianten zijn, is ook online te lezen op de Brexit-webpagina van de IND.

Een vertrek van het VK uit de EU mét afspraken (deal-scenario)

In de voorlopige uittredingsovereenkomst is afgesproken dat VK-burgers die vóór de Brexit rechtmatig verblijven in een lidstaat, na de Brexit gedurende de transitieperiode (tot 31 december 2020) hun (verblijfs)rechten zullen behouden. Dit betekent dat zij gedurende deze transitieperiode geen verblijfsdocument nodig hebben.

Ná 31 december 2020 zullen VK-burgers die vóór de Brexit rechtmatig verbleven in een Nederlandse gemeente een verblijfsdocument nodig hebben om ook na 31 december 2020 te blijven wonen, werken en studeren in Nederland. Hiervoor hoeven zij zelf geen actie te ondernemen. Gedurende de transitieperiode zullen deze VK-burgers namelijk worden uitgenodigd door de IND om een verblijfsdocument aan te vragen. Hiervoor is het wel noodzakelijk dat in de gemeente woonachtige VK-burgers correct zijn geregistreerd in de Basisregistratie Personen (BRP). De uitnodigingsbrief van de IND voor een nieuw verblijfsdocument zal namelijk naar het woonadres worden gestuurd waarop deze VK-burgers zijn geregistreerd in de BRP.

Wanneer een gemeente VK-burgers informeert over de Brexit is het daarom van belang te wijzen op de urgentie van een correcte registratie in de BRP. Daarnaast kan een gemeente VK-burgers met vragen over hun verblijfsrecht altijd doorverwijzen naar de Brexit-webpagina van de IND. De inhoud van deze pagina wordt aangepast bij ontwikkelingen.

Een vertrek van het VK uit de EU zonder afspraken (no deal-scenario)

Wanneer de voorlopige uittredingsovereenkomst niet wordt geratificeerd, zal er sprake zijn van een no deal-Brexit. Op 7 januari 2019 heeft het kabinet per Kamerbrief bekendgemaakt dat Britse burgers die op de Brexit-datum rechtmatig in Nederland verblijven ook bij een no deal-Brexit in Nederland kunnen blijven gedurende een nationale overgangsperiode van 15 maanden.

Tijdens de nationale overgangsperiode behouden VK-burgers die vóór de Brexit rechtmatig in Nederland verbleven hun verblijfsrechten. Wanneer er sprake is van een no deal-Brexit, zal de IND de VK-burgers die nog geen brief hebben ontvangen voor 29 maart 2019, alsnog een brief toesturen. Deze brief geldt als een tijdelijke verblijfsvergunning. Ook hiervoor is het wel noodzakelijk dat VK-burgers die in Nederlandse gemeenten woonachtig zijn, correct zijn geregistreerd in de BRP.

Ná 31 januari 2021 zullen VK-burgers die vóór de Brexit rechtmatig in een Nederlandse gemeente verbleven een nieuwe nationale verblijfsvergunning nodig hebben om te kunnen blijven wonen, werken en studeren in Nederland. Zij zullen gedurende de overgangsperiode door de IND worden uitgenodigd om een nationale verblijfsvergunning aan te vragen. De voorwaarden voor deze verblijfsvergunning zijn gelijk aan de verblijfsvoorwaarden voor EU-burgers.

Wanneer een gemeente VK-burgers informeert over de Brexit is het daarom van belang te wijzen op de urgentie van een correcte registratie in de BRP. Daarnaast kan een gemeente VK-burgers met vragen over hun verblijfsrecht doorverwijzen naar de Brexit-webpagina van de IND. De inhoud van deze pagina wordt aangepast bij ontwikkelingen.

Brexit-loket en impact scan voor decentrale overheden

Wanneer uw decentrale overheidsorganisatie vragen heeft over voorbereidingen op de Brexit, kunt u gebruikmaken van de diensten van het Brexit-loket voor decentrale overheden. Via dit loket blijft u goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en kunt u vragen stellen bij de helpdesk van Europa decentraal. Daarnaast kunt u aan de hand van de Brexit Impact Scan voor overheden een inschatting maken hoe de Brexit uw overheidsorganisatie gaat raken en welke maatregelen uw organisatie kan nemen.

Door:

David Schutrups, Europa decentraal

Meer informatie:

Brexit webpagina IND
Kamerbrief  7 januari 2019: Fatsoenlijke oplossing burgers no deal Brexit, Tweede Kamer
Questions and Answers no-deal Brexit, IND
Brexit Impact Scan voor overheden, Europa decentraal

X