Hoe werken de expertgroepen van de Europese Commissie en welke bestaan er?

april 2015

Ik hoorde dat een collega binnen mijn provincie lid is van een zogenaamde ‘expertgroep’ van de Europese Commissie. Wat zijn expertgroepen precies en wie worden daarin afgevaardigd? Zou ik zelf bijvoorbeeld ook lid kunnen worden van een expertgroep? Bestaat er ook een overzicht van de verschillende bestaande expertgroepen?

Antwoord in het kort

Ja, in principe kunnen medewerkers van decentrale overheden met specifieke expertise (gevraagd worden om) deel (te) nemen aan expertgroepen. Ook decentrale overheden in Nederland worden vaker door de Commissie in de gelegenheid gesteld om iemand af te vaardigen in een bepaalde groep. Een expertgroep kan een (werk)groep betreffen die de Europese Commissie adviseert bij het opstellen van nieuwe wetgeving en nieuw beleid. Daarnaast kan een werkgroep een coördinerende of controlerende functie hebben en kan deze de samenwerking tussen de lidstaten stimuleren.

Wat zijn expertgroepen?

Een expertgroep helpt de Europese Commissie vooral bij het voorbereiden van wetgevingsvoorstellen. Doordat leden van een expertgroep dicht bij de praktijk zitten, kunnen relevante ontwikkelingen gesignaleerd worden. Een expertgroep bestaat uit deskundigen van verschillende nationale overheden, vertegenwoordigers van belangenorganisaties en/of experts uit het bedrijfsleven. Naast adviseren houdt een expertgroep zich ook bezig met de controle, coördinatie en samenwerking met de lidstaten op de betreffende onderwerpen.

Er zijn twee typen expertgroepen: de formele en de informele expertgroepen.

Formele expertgroep

Zoals de naam al laat blijken, is een formele expertgroep opgericht door een formele beslissing van de Europese Commissie. De expertgroep moet dus door een wettelijke handeling van de Europese Commissie in het leven geroepen zijn. De Europese Commissie richt bijvoorbeeld een formele expertgroep op wanneer de expertgroep over politiek gevoelige terreinen moet adviseren. Hierbij kan gedacht worden aan de expertgroep op het gebied van aanbesteden: de ‘Commission’s stakeholder expert group on public procurement’.

Informele expertgroep

Informele expertgroepen worden opgericht door een Directoraat Generaal (DG) van de Europese Commissie. Ze hoeven niet via een officieel besluit van de Europese Commissie te worden opgericht. Hierdoor hebben ze minder te maken met de procedurele regels en kunnen ze flexibeler werken. Een voorbeeld van een informele expertgroep is de groep over ‘eGovernment’. Deze informele groep heeft onder andere als taak om de Commissie te adviseren over strategische eGovernment-zaken met betrekking tot het eGovernment-actieplan.

De regels voor het oprichten van expertgroepen kunt u hier vinden in de Mededeling van de Europese Commissie.

Overzicht: welke expertgroepen zijn er?

In het ‘register of commission expert groups and other similar entities’, kunt u de verschillende expertgroepen vinden. U kunt het register hier vinden. Via ‘advanced search’ kunt u alle expertgroepen, actief, gesloten of in de wacht, vinden. Daarnaast kunt u bij ‘downloads’ de complete lijst van expert groups and other similar entities vinden.

Door:

Femke Salverda, Europa decentraal

Meer informatie:

Nieuwsbericht ‘Raad wil aanpassing van de gedelegeerde maatregelen procedure’, Europa decentraal
Europees recht en beleid, Europa decentraal
Expertgroep, Europa.nu.nl
Register of Commission Expert Groups and Other Similar Entities, Europese Commissie

MEER WETEN OVER DIT ONDERWERP?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG

X