Impressie voorlichtingsbijeenkomst voorstellen aanbestedingsrichtlijnen 

juli 2013

Helaas heb ik de voorlichtingsmiddag van Europa decentraal van 16 februari over de voorstellen voor nieuwe aanbestedingsrichtlijnen gemist. Kunt u mij toch een korte impressie geven van hetgeen besproken is en waar de voornaamste vragen van deelnemers over gingen?

Februari 2012

Antwoord:

Tijdens de bijeenkomst gaven adviseurs van Europa decentraal tekst en uitleg over de voorstellen van de Europese Commissie voor nieuwe aanbestedingsrichtlijnen en een concessierichtlijn. Daarbij stonden zij specifiek stil bij de onderdelen die decentrale overheden mogelijk gaan raken.

Toelichting

‘De tekstvoorstellen van de Europese Commissie zijn zwaar, maar we gaan ze u zo light mogelijk proberen te brengen.’ Met deze woorden openende de directeur van Europa decentraal, Fenna Pols, de informatiemiddag over de voorstellen voor nieuwe aanbestedingsrichtlijnen van de Europese Commissie. De informatiebehoefte van decentrale overheden tijdens deze zeer goed bezochte middag op 16 februari in Den Haag bleek groot.

Animo

Voor de bijeenkomst bleek zeer veel animo. Binnen afzienbare tijd waren de meer dan 100 beschikbare plaatsen vergeven. Ruim tweederde van de deelnemers kwam uit gemeenten, de overige deelnemers waren afkomstig van waterschappen, provincies en andere overheden.

Presentatie

In hun presentatie stonden adviseurs van Europa decentraal stil bij de belangrijkste wijzingen die de Commissie voorstelt met betrekking tot de klassieke richtlijn en de richtlijn speciale sectoren. Daarnaast was er aandacht voor Publiek Publieke Samenwerking en het voorstel voor een concessierichtlijn.

Vragen

Wat moeten we precies verstaan onder sociale diensten? Hoe lang is het aanbestedingspaspoort geldig? Welke bevoegdheden krijgt de nationale toezichtsinstantie? Brengt de richtlijn meer duidelijkheid over de procedure die gevolgd moet worden bij opdrachten onder de Europese drempels?

De behoefte aan informatie en nadere uitleg van de voorstellen bleek zeer groot. Zowel bij de helpdesk waar bezoekers in de pauze terecht konden als tijdens de presentatie zelf werden tientallen vragen gesteld. Europa decentraal heeft de gestelde vragen met bijbehorende antwoorden in een overzicht geplaatst.

Koffiedik kijken

Het blijft echter nog enigszins koffiedik kijken wat de exacte gevolgen van de richtlijnvoorstellen voor decentrale overheden zullen zijn. Ten eerste gaat het nog om voorstellen van de Commissie. Veranderingen in de uiteindelijke richtlijn zijn zeer goed mogelijk. Daarnaast zal de uiteindelijke decentrale impact ook in de praktijk moeten blijken. En door bijvoorbeeld jurisprudentie die uiteindelijk gevormd wordt bij de richtlijn.

Door:

Karin van den Brand en Ann-Marie Kühler, Europa decentraal

Meer informatie:

Feuilleton voorstel aanbestedingsrichtlijnen
Aanbestedingen

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG