Kan onze gemeente de inschrijving van een natuurlijk persoon accepteren?

februari 2013

Onze gemeente heeft een opdracht voor groenonderhoud in de markt gezet. Naast verschillende rechtspersonen heeft één natuurlijk persoon (de lokale boswachter) een offerte ingediend. Moeten we de inschrijving van deze boswachter accepteren of kunnen we hem weigeren omdat hij geen rechtspersoon is?

Versie januari 2007

Antwoord

U kunt een dergelijke inschrijver niet afwijzen op grond van het feit dat hij een natuurlijk persoon is. Art. 4 Bao bepaalt immers het volgende:

‘Een aanbestedende dienst wijst gegadigden of inschrijvers die gerechtigd zijn de desbetreffende verrichting uit te voeren, niet louter af op grond van het feit dat zij een natuurlijke persoon of een rechtspersoon zouden moeten zijn’.

Toelaten boswachter

Indien de inschrijving van de boswachter aan alle voorwaarden van het bestek voldoet, zult u hem dus gewoon moeten toelaten. Wanneer hij de economisch meest gunstige offerte ingediend heeft of de beste prijs/kwaliteitverhouding biedt, moet u hem de opdracht tot groenonderhoud gunnen.

MEER WETEN OVER DIT ONDERWERP?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG

X