Is het uitsluitend kunnen betalen van parkeergeld met chipknip in strijd met het EU vrij verkeer?

januari 2007

In sommige gemeenten kan parkeergeld uitsluitend ter plekke met een chipknip worden betaald, wat specifieke problemen voor toeristen uit andere EU-lidstaten oplevert. Is dit niet in strijd met het vrij verkeer van diensten binnen de EU?

Versie januari 2007

Antwoord

Nee. Een gemeente kan een dergelijke beperking rechtvaardigen met een ‘dwingende reden van algemeen belang’.

Chipsystemen

In een recente Nederlandse rechtszaak had een buitenlandse bezoekster van een Nederlandse gemeente geklaagd dat zij geconfronteerd werd met een chipsysteem als exclusieve betaalwijze voor parkeren in de binnenstad. Het Nederlandse chipsysteem is niet verenigbaar is met chipsystemen in andere lidstaten.

Een toerist is gedwongen om een Nederlandse chipkaart aan te schaffen. De parkeertarieven voor toeristen vallen in feite iets hoger uit dan die voor Nederlanders. Dit parkeersysteem zou buitenlandse toeristen (die zich als potentiële afnemers van diensten op het Europees recht kunnen beroepen) hinderen en zou een vorm van verkapte discriminatie zijn.

Geen ongeoorloofde discriminatie

De Hoge Raad heeft, in afwijking van het eerdere advies van de Advocaat-Generaal, geoordeeld dat er bij dit parkeersysteem geen sprake is van een ongeoorloofde discriminatie van andere EU-onderdanen. De belemmeringen, die uitsluitend elektronische betaling oplevert, zijn naar het oordeel van de Raad niet wezenlijk. Bovendien wordt het eventuele ongemak gerechtvaardigd door de ‘dwingende redenen van openbaar belang’ die hieraan ten grondslag liggen. De gemeenten beargumenteren hun overstap naar elektronische betaalwijze als een manier om diefstal en vernieling van parkeerautomaten tegen te gaan om zo overlast voor het publiek te beperken en kosten te besparen.

Meer informatie:

Zaak Parkeerbelasting, 8 juli 2005 (LJN: AR8934, Hoge Raad, 40375)

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG

Tags