Kan er sprake zijn van ongeoorloofde samenloop (cumulering) van staatssteun wanneer voor het steunen van ondernemingen in de coronacrisis gebruik wordt gemaakt van de de-minimisverordening?

Samenloop (cumulering) van de-minimisstaatssteun kan ontstaan als aan de onderneming al eerder staatssteun is verleend door de gemeente of een andere overheid. In het kader van de coronacrisis worden veel ondernemingen gesteund door diverse nationale steunregelingen, waarvan sommige op grond van de de-minimisverordening. Onbedoeld kan daardoor het de-minimisplafond van €200,000,- per drie belastingjaren worden overschreden als de gemeente ook steun verleent op basis van de de-minimisverordening. Daarnaast kan ook samenloop ontstaan als aan de onderneming eerder steun is verleend op basis van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening of de DAEB-de-minimisverordening. Het is daarom raadzaam om vooraf na te gaan of de betreffende onderneming reeds staatssteun heeft ontvangen van de gemeente of een andere overheid voordat de-minimissteun wordt verleend.