Kan onze gemeente gebruik maken van de ‘Urban Adaptation Support Tool’?

juni 2015

Onze gemeente wil zich actiever gaan inzetten voor aanpassing aan klimaatverandering. In het kader hiervan willen wij een klimaatadaptatiestrategie ontwikkelen.
Op de website van de Europese Commissie hebben wij informatie gelezen over de ‘Urban Adaptation Support Tool’. Wat houdt deze tool in en kan onze gemeente bij het uitwerken van onze klimaatadaptatiestrategie ook gebruik maken van de ‘Urban Adaptation Support Tool’?

Antwoord in het kort

Ja, de gemeente kan gebruik maken van de ‘Urban Adaptation Support Tool’. Deze tool is bedoeld om decentrale overheden te helpen bij het ontwikkelen van klimaatadaptatiestrategieën. De Tool bevat praktische handvatten en kennis die decentrale overheden inzake klimaatadaptatie kunnen gebruiken. Aan de hand van een stap-voor-stap benadering worden decentrale overheden door deze tool ondersteund en begeleid in kwesties die aan de orde komen tijdens het plannen en implementeren van klimaatadaptatiestrategieën. Ook bevat de tool een uitgebreide database met daarin literatuur en andere informatiebronnen over elke fase van de tool.

Klimaatadaptatie

De EU heeft voor zowel het tegengaan van klimaatverandering als aanpassing aan klimaatveranderingen (klimaatadaptatie) beleidsstukken opgesteld. Klimaatverandering moet zoveel mogelijk verminderd worden, maar de lidstaten van de EU, waaronder Nederland, moeten ook klimaatbestendig gemaakt worden en zich aan kunnen passen aan bepaalde veranderingen in het klimaat, zoals aan de stijging van de zeespiegel. Voorbeelden van maatregelen voor klimaatadaptatie zijn het ophogen van dijken, het aanpassen van waterreserves en het aanpassen van bouwvoorschriften. Taken waar decentrale overheden mee gemoeid zijn.

EU-Strategie: rol voor gemeenten

In 2013 heeft de Commissie een EU-strategie voor aanpassing van de EU aan de klimaatverandering gepubliceerd. Gemeenten spelen een belangrijke rol in de uitvoering van de voorstellen voor aanpassing aan klimaatveranderingen in de EU. Voorbeelden hiervan zijn de verplichting voor decentrale overheden tot energiebesparing in gebouwen en het verzwaren van dijken. De Commissie is dan ook van mening dat op lokaal, regionaal, nationaal en Europees niveau actie moet worden ondernomen op de impact van klimaatverandering.

Mayors Adapt-initiatief

Om steden te ondersteunen in de aanpassing aan klimaatverandering heeft de Europese Commissie in maart 2014 het ‘Mayors Adapt’-initiatief opgezet. Steden die zich hierbij aansluiten dienen een bijdrage te leveren aan de algemene doelstelling van de voornoemde EU klimaataanpassingsstrategie door het ontwikkelen van een uitgebreide lokale adaptatiestrategie. Het initiatief van de Commissie biedt een platform voor decentrale overheden om bewustzijn over de noodzaak van aanpassing te verhogen, meer betrokkenheid vanaf decentraal niveau bij klimaatverandering te realiseren en om een netwerk op te bouwen van steden in Europa die aanpassing aan de klimaatverandering hoog op de agenda hebben staan. In Nederland doen Nijmegen, Rotterdam en Arnhem mee aan het Mayors Adapt-initiatief.

Urban Adaptation Support Tool

Als onderdeel van het ‘Mayors Adapt’-initiatief heeft de Europese Commissie de ‘Urban Adaptation Support Tool’ ontwikkeld. De tool is bedoeld ter ondersteuning van klimaatadaptatiemaatregelen op nationaal niveau. Deze tool biedt kennis en een praktische handleiding aan decentrale overheden over maatregelen ten behoeve van de aanpassing aan klimaatverandering. De tool bestaat uit een stap-voor-stap handleiding waarmee besluitvormers binnen een gemeente die zich bezighouden met klimaatverandering ondersteund worden.

6 stappen

De tool beschrijft de belangrijke kwesties om te overwegen bij de planning en uitvoering van een aanpassingsstrategie en biedt toegang tot relevante informatie, tools, middelen en begeleiding. De tool bestaat uit 6 stappen. Elke stap bevat een algemene inleiding en een aantal vragen die de gebruikers helpen met:

1      Het opstarten van een klimaatadaptatiestrategie;
2      Het verkennen van risico’s en kwetsbaarheden voor het huidige en het toekomstige klimaat;
3      Identificeren van aanpassingsopties;
4      Het beoordelen en selecteren van aanpassingsopties;
5      Het ontwikkelen en implementeren van een strategie of actieplan met betrekking tot de aanpassing aan de klimaatverandering;
6      En het evalueren en monitoren van de resultaten.

Hoe werkt het?

Stap 0 bevat algemene informatie over de tool en hoe deze gebruikt kan worden.
Elke volgende stap begint met een korte algemene inleiding van de betreffende fase in het Urban Adaptation proces. Ook bevat elke stap een aantal vragen dat moet worden beantwoord in een klimaatadaptatieplanning- en implementatie proces. De tool biedt een antwoord op deze vragen. Verder bevat elk antwoord een lijst met links naar relevante kennisbronnen en tools voor meer diepgang in het onderwerp.

Door:

Merit van Veen, Europa decentraal

Meer informatie:

Klimaatadaptatie, Europa decentraal
Europese strategie voor aanpassing aan de klimaatverandering, Europese Commissie
Mayors Adapt, Europese Commissie
Urban Adaptation Support Tool, Europese Commissie
Ruimtelijke adaptie

 Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG