Kan onze gemeente verkeersboetes van buitenlanders innen?

april 2012

Onze gemeente loopt aan tegen het probleem dat busjes met een buitenlandse kentekenplaat niet in beslag genomen kunnen worden en dat boetes oplopen. Is er een meldpunt voor dusdanige problemen? Is er een Europees uitwisselingsverdrag op dit gebied?

Antwoord

Nee, hier is niet één meldpunt voor. Een deurwaarder kan de oplossing zijn in het geval van boetes of achterstallige betalingen. Uiteraard zijn er meerdere bedrijven die dit voor gemeenten kunnen regelen. Een internationaal incassobureau (dat ook incasseert in het buitenland) lijkt een voor de hand liggende keuze.

Richtlijn Grensoverschrijdende handhaving

Dit betekent niet dat geen enkele buitenlandse boete kan worden geïncasseerd. In 2011 is de Richtlijn Grensoverschrijdende handhaving in werking getreden. Deze moet in november 2013 door alle lidstaten van de EU zijn geïmplementeerd. Hierdoor zullen lidstaten toegang krijgen tot elkaars gegevens uit kentekenregisters en zal het innen van verkeersboetes worden vergemakkelijkt.

Verkeersveiligheid verhogen

Een boete voor inbeslagname van voertuigen met een buitenlandse kentekenplaat valt echter niet onder bovengenoemde richtlijn, omdat deze als doel heeft verkeersveiligheid te verhogen. De volgende verkeersovertredingen vallen onder de richtlijn:

Eind 2013 kan een gemeente dus de boete innen van bijvoorbeeld een Fransman die wordt geflitst, omdat hij door rood rijdt tijdens zijn vakantie in Nederland.

Meer informatie:

Justitie, vrijheid en veiligheid, Europa decentraal
Richtlijn Grensoverschrijdende handhaving, 2011/82

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG