Kunnen we bij inkopen als eis in de voorwaarden opnemen dat partijen afzien van het gebruik van schadelijke stoffen?

Antwoord in het kort Ter verbetering van milieubescherming hebben aanbestedende diensten mogelijkheden om gedurende verschillende fasen van de aanbestedingsprocedure eisen te stellen aan inschrijvers. Milieu-eisen mogen gesteld worden aan de … Meer lezen over Kunnen we bij inkopen als eis in de voorwaarden opnemen dat partijen afzien van het gebruik van schadelijke stoffen?