Is een rectificatie van een aankondiging in SIMAP mogelijk?

februari 2013

Ik heb een online formulier ingevuld op SIMAP. Ik heb via deze weg een aankondiging geplaatst. Kan ik nog een rectificatie plaatsen?

Versie januari 2006

Antwoord

Het Nederlandse gedeelte van de SIMAP website bevat beperktere informatie dan het Engelstalige gedeelte. Voor een volledig overzicht van alle documenten verwijzen wij u dan ook mede naar het Engelse gedeelte van deze site.

Website Simap

Een antwoord op uw vraag vindt u onder andere op (het Engelse deel van) de site van Simap. Als u een gestuurde aankondiging wilt wijzigen, kunt u contact opnemen met de productiedienst van het PB S en de volgende informatie verstrekken:

– Naam van de aanbestedende dienst;
– Datum waarop de oorspronkelijke aankondiging naar het Publicatiebureau is gestuurd en alle interne referenties in uw correspondentie;
– Bbijzonderheden omtrent de publicatie in het PB S (datum van publicatie, documentnummer);
– Een duidelijk verzoek om de aankondiging te wijzigen.

Met de productiedienst van het PB S kunt u contact opnemen per e-mail via: mpojs@opoce.cec.eu.int

Formulier voor wijziging

Ook op het Nederlandse deel van SIMAP zijn onlangs de mogelijkheden tot rectificatie van aankondigingen aangepast. Aankondigingen van overheidsopdrachten die worden ingediend via SIMAP, kunnen nu worden gecorrigeerd, aangevuld of geannuleerd aan de hand van het nieuwe SIMAP-formulier ‘Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie’. Dit formulier kunt u vinden in uw lijst van ingediende formulieren in de vorm van de knop ‘Annuleren/Wijzigen’.

MEER WETEN OVER DIT ONDERWERP?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG

X