Moet een opdracht voor IIA- en IIB-diensten Europees worden aanbesteed?

februari 2008

De gemeente gaat een promotie campagne wegzetten in de markt met een totaalbudget van circa € 900.000,=. Daarvoor zal een communicatiebureau worden gecontracteerd. De kosten voor dit bureau zullen circa € 150.000,= zijn en de rest zijn kosten voor de advertenties, druk, commercials etc.

Deze uitgaven gaan via dit bureau richting allerlei mediakanalen. Moet deze opdracht Europees worden aanbesteed? Mede gelet op het feit dat het bureau slechts een doorgeefluik wordt van de uitgaven voor advertenties in dagbladen etc.

Versie februari 2008

 

Antwoord

Ja, deze opdracht moet Europees worden aanbesteed. Als ik het goed begrijp bestaat de opdracht uit diensten voor het voeren van een promotiecampagne (waarde circa € 150.000,=) en diensten voor het produceren, publiceren en verspreiden van promotiemateriaal (waarde circa € 750.000,=). Gezien de aard van de gehele opdracht (het voeren van een promotiecampagne voor de gemeente) worden beide elementen als onderdelen van dezelfde opdracht gezien.

Doorgeefluik

Dat het communicatiebureau uiteindelijk slechts zal optreden als doorgeefluik omdat zij andere partijen zal inschakelen voor de uitvoering van onderdelen van haar opdracht maakt daarbij niet veel uit. De gemeente gaat immers op dit moment met het bureau de gehele overeenkomst tot dienstverlening onder bezwarende titel aan met een dienstverlener.

Richtlijn 2004/18

De totale waarde van de opdracht is € 900.000,=. Op dienstenopdrachten van deze omvang is de richtlijn 2004/18 van toepassing. De drempelwaarde van die richtlijn voor dienstenopdrachten (€ 206.000,= ex. BTW) wordt ruimschoots overschreden.

IIA-dienst

Het promotiecampagnedeel is een advertentie- en reclamedienst, een zogenaamde IIA-dienst (categorie 13), waarop de richtlijn volledig van toepassing is.

Het deel diensten voor produceren, publiceren en verspreiden bestaat uit diensten die overwegend zijn te scharen onder uitgeverij- en drukkerijdiensten (categorie 15, ook IIA-diensten) en (opnieuw) advertentie- en reclamediensten (categorie 13). Het zou kunnen dat het tweede deel ook een aantal IIB-elementen bevat, bijvoorbeeld de productie van reclamefilms op het gebied van cultuur, sport en recreatie (categorie 26).

IIB-dienst

Op IIB-diensten zijn slechts de art. 23 en 35 lid 4 van de richtlijn van toepassing. Maar nu de IIA-diensten de grootste waarde vertegenwoordigen moet de hele opdracht onder het IIA-regime worden aanbesteed (art. 22 richtlijn). Dit wordt onder meer bevestigd in het zogenaamde Felix Swoboda arrest van het Hof van Justitie EU.

Europese aanbesteding

Uw opdracht voor zowel IIA als IIB diensten moet inderdaad Europees worden aanbesteed, en omdat de IIA diensten de grootste waarde vertegenwoordigen is richtlijn 2004/18/EG volledig van toepassing.

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG