Onder welk aanbestedingsregime moet een opdracht voor werken en leveringen vallen?

februari 2013

Voor het vervangen van lichtmasten is een bestek gemaakt waarin ook de levering van de lichtmasten is opgenomen. Moet deze opdracht worden aanbesteed volgens het leveringsregime? De kosten van het leveren van de masten is namelijk hoger geraamd dan de kosten voor het plaatsen en aansluiten. Of moet voor het bepalen van de juiste aanbestedingsprocedure naar de drempelbedragen voor werken gekeken worden?

Versie maart 2007

Antwoord

Uw opdracht bestaat enerzijds uit het plaatsen van nieuwe lichtmasten, anderzijds uit de levering van de lichtmasten zelf. Gezien het feit dat de ‘installatie van verlichtings- en signaleringssystemen voor wegen’ (klasse 45.34) opgenomen is op de NACE lijst, moet het plaatsen van de nieuwe lichtmasten aangemerkt worden als een werk.

Gemengde opdracht

Er is dus sprake van een gemengde opdracht. De aanschaf van de lichtmasten is een levering, terwijl het plaatsen ervan moet worden gezien als een werk. Een dergelijk gemengde opdracht wordt gezien als een opdracht voor werken (art. 1 lid 3j Bao), tenzij de werken bijkomstig zijn ten opzichte van het hoofdonderwerp van een opdracht. Voor wat betreft de definitie van leveringen staat in het Bao (art. 1i) ongeveer hetzelfde gedachtegoed verwoord.

Hoogste waardecriterium

Om te bepalen welk regime van toepassing is op de gehele opdracht, moet dus inderdaad gekeken worden naar het hoogste waardecriterium. Het deel van de opdracht dat de hoogste waarde vertegenwoordigt is doorslaggevend. Als de kosten voor de vervanging die van het materiaal overschrijden, hebt u te maken hebt met een werk, in het andere geval met een levering.

Levering

In dit geval maakt het onderscheid tussen het werk- en leveringenregime natuurlijk veel uit gezien het feit dat de drempelbedragen erg uiteen lopen. Als het bedrag voor de aanschaf van de masten hoger ligt dan het vervangen, dan zult u Europees moeten aanbesteden vanaf een bedrag van € 211.000,=.

Werken

Vertegenwoordigt de installatie de hoogste waarde, dan is het werkenregime van toepassing. Er hoeft pas vanaf € 5.278.000,= aanbesteed te worden. Ligt het bedrag daaronder, dan moet u wel altijd rekening te houden met de beginselen van het EG Verdrag inzake transparantie e.d. (zie hierover de Interpretatieve Mededeling over regels voor onder de drempel en 2B diensten).

Extra uitleg

Een goede uitleg over de waardebepaling van gemengde opdrachten kunt u overigens vinden in het boek ‘Aanbestedingsrecht voor overheden’ van Maurice Essers (pag. 62). Hij verwijst in het kader van de waardebepaling van een gemengde opdracht werk/leveringen of werk/diensten naar zaak Gestión.

Hij geeft daarnaast in het algemeen aan dat ‘omdat samenvoeging van leveringen of diensten met een opdracht voor werken (bij een waarde van de totale opdracht die onder de drempelwaarde voor werken ligt) kan leiden tot onttrekking van de leveringen of diensten aan een aanbestedingsplicht, niet gemakkelijk aangenomen zal mogen worden dat het werk het hoofdvoorwerp van de opdracht is en dat de leveringen en diensten daarmee onlosmakelijk verbonden zijn’.

Geen ontduiking aanbestedingsplicht

In uw geval lijkt de situatie echter anders: ten eerste is er sprake van een voldoende mate van verbondenheid tussen de levering en de vervanging. Ten tweede ligt, zoals u zelf aangeeft, de waarde van de leveringen hoger dan de waarde van de installatie, waardoor het leveringenregime waarschijnlijk op de opdracht van toepassing is en daarmee geen sprake is van een ontduiking van de aanbestedingsplicht.

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG