Schrijft de EU een bepaald type laadpaal voor?

4 oktober 2021

Onze gemeente wil graag elektrische laadpalen voor auto’s van inwoners laten plaatsen op bepaalde plekken binnen de gemeente. Stelt de Europese Unie eisen aan het plaatsen van laadpalen? In dat kader vragen wij ons ook af of de EU bepaalde types laadpaal voorschrijft?

Antwoord in het kort

Ja, In Richtlijn 2014/94 over de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen staan onder andere bepaalde voorschriften met betrekking tot laadpalen. Deze voorschriften moeten nog geïmplementeerd worden in de Nederlandse wet. Het gaat om voorschriften over het gebruik van een bepaald type stekker (type 2) als gemeenschappelijke standaard voor heel Europa. Ook moet er per lidstaat een minimum aantal oplaadpunten worden gerealiseerd. Wanneer decentrale overheden laadpalen willen plaatsen, is het dus raadzaam de bepalingen uit deze richtlijn aan te houden.

Richtlijn 2014/94

In Richtlijn 2014/94 zijn regels vastgelegd voor de uitbouw van infrastructuur voor alternatieve vervoersbrandstoffen in de verschillende EU-lidstaten, waaronder oplaadpunten voor elektrische voertuigen (laadpalen). Het achterliggende doel van deze richtlijn is het terugdringen van olieafhankelijkheid en het verminderen van de milieueffecten van vervoer. De lidstaten moeten de richtlijn vóór 18 november 2016 omzetten in nationaal recht. In Nederland is het wetsvoorstel ter implementatie van de richtlijn aanhangig bij de Raad van State en nog niet openbaar.

Type laadpaal

In de richtlijn is er, voor wat betreft de oplaadpunten van elektrische voertuigen, gekozen voor het voorschrijven van stekker type 2 en combo 2-connectoren. Het idee hierachter is om de interoperabiliteit en connectiviteit tussen oplaadpunten en opladers van elektrische voertuigen te garanderen. In de richtlijn (zie overweging 33 en bijlage 2 van de richtlijn) wordt daar wel bij opgemerkt dat het voorschrijven van deze stekkers niet nadelig mag zijn voor lidstaten die al geïnvesteerd hebben in oplaadpunten. Ook de keuze voor een standaardtype stekker mag niet nadelig zijn voor bestaande oplaadpunten voor de inwerkingtreding van de richtlijn.

Technische specificaties

Er zijn specifieke vereisten die de richtlijn stelt aan de laadpalen. In de richtlijn worden deze vereisten technische specificaties genoemd. Deze technische specificaties zijn vastgelegd in bijlage 2 bij de richtlijn. Er wordt aangegeven dat bij een laadpaal met meerdere contactdozen of voertuigconnectoren ten minste één hiervan een type 2-connector moet zijn. Uit de richtlijn blijkt dat het van belang is dat een type 2 stekker aangesloten kan worden op de laadpaal. Hiertoe stelt de richtlijn dat contactdozen uitgerust mogen zijn met zogenoemde mechanische kleppen, waardoor de type 2 compatibiliteit gewaarborgd blijft.

Nationaal beleidskader

Elke lidstaat moet ingevolge de richtlijn een nationaal beleidskader opstellen voor de ontwikkeling van de markt van alternatieve brandstoffen in de vervoersector (zie art. 3 van de richtlijn). Het uitbreiden van het aantal oplaadpunten voor elektrische voertuigen maakt hier deel van uit. In het nationaal beleidskader moeten lidstaten onder andere vastleggen hoeveel oplaadpunten voor elektrische voertuigen ze op 31 december 2020 zullen (hebben laten) installeren en welke (steun)maatregelen ze zullen nemen om deze doelstelling te bereiken. Deze beleidskaders moeten voor 18 november 2016 aan de Europese Commissie worden voorgelegd.

De uitvoering van het nationaal beleidskader moet in samenwerking met onder andere decentrale overheden worden uitgevoerd. Voor de decentrale overheid die overweegt laadpalen aan te leggen, is het dus raadzaam om het nationaal beleidskader te raadplegen. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu is het verantwoordelijke ministerie voor de implementatie van deze richtlijn.

Minimum aantal laadpalen per lidstaat

Bij het aanleggen van laadpalen wordt bijgedragen aan het behalen van de doelstelling in de richtlijn. Het aantal oplaadpunten, en dus laadpalen, per lidstaat wordt bepaald aan de hand van onder andere het aantal elektrische voertuigen dat uiterlijk eind 2020 zal zijn ingeschreven volgens ramingen in nationale beleidskaders (zie art. 4 lid 1 richtlijn). Met name in dichtbevolkte en stedelijke gebieden moeten laadpalen worden aangeboden, omdat elektrische voertuigen ten minste in steden, voorsteden en andere dichtbevolkte gebieden moeten kunnen rijden (zie art. 4 lid 1 richtlijn).

Andere eisen

Andere eisen in de richtlijn zijn bijvoorbeeld dat publiek toegankelijke oplaadpunten zonder contract toegankelijk moeten zijn (art. 4 lid 9) en dat de prijzen die gerekend worden door exploitanten van de laadpalen transparant, niet discriminerend en gemakkelijk en duidelijk te vergelijken zijn (zie. art. 4 lid 10).

Aanbestedingsregels

Bij het (laten) plaatsen van laadpalen moeten decentrale overheden de (Europese) aanbestedingsregels naleven. De richtlijn schrijft onder andere voor dat de installatie en het beheer van oplaadpunten voor elektrische voertuigen op basis van een concurrerende marktwerking moeten worden ontwikkeld. Deze markt moet vrij toegankelijk zijn voor alle partijen die geïnteresseerd zijn in het aanleggen of beheren van oplaadinfrastructuur (zie overweging 30 van de richtlijn).

Staatssteunregels en Green Deal Nederland

Ook moeten decentrale overheden bij de financiering van laadpalen rekening houden met de staatssteunregels. In Nederland kunnen decentrale overheden onder de ‘Green Deal’ financiering verstrekken voor de uitbreiding van het aantal laadpunten voor elektrische auto’s. De Green Deal is een Nederlands plan voor de plaatsing en exploitatie van laadpalen voor elektrische auto’s. De Commissie heeft geoordeeld dat het plan in overeenstemming is met de Europese staatssteunregels. Decentrale overheden kunnen aan de Nederlandse plannen bijdragen door bijvoorbeeld subsidie te verlenen aan investeerders.

Door:

Merit van Veen, Europa decentraal

Meer informatie:

Vervoer, Europa decentraal
Vervoer 2050, Vervoer, Europa decentraal
Richtlijn 2014/94
Green Deal, Europese Commissie
Nieuwsbericht elektrische auto’s, Europa decentraal
Aanbesteden, Europa decentraal
Staatssteun, Europa decentraal

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG

Tags

, , ,