Is een uitzondering mogelijk op het verplicht installeren van een tachograaf in overheidsvoertuigen?

mei 2011

Voor diverse voertuigen geldt dat zij verplicht een digitale tachograaf moeten hebben. Een Europese verordening over sociale bepalingen in het wegvervoer staat een uitzondering toe voor voertuigen van de overheid. Is deze uitzondering door Nederland geïmplementeerd en hebben wij dus als gemeente een uitzondering op deze verplichting?

Versie mei 2011

Antwoord

Ja, deze uitzondering geldt voor overheidsvoertuigen in Nederland. De bepalingen en uitzonderingen van Verordening 561/2006/EG zijn opgenomen in het Arbeidstijdenbesluit vervoer.

Doel

De digitale tachograaf heeft als doel te zorgen voor meer veiligheid binnen Europa en eerlijkere concurrentie tussen Europese vervoerders en het bewaken van rij- en rusttijden. De regels voor de rijtijden en rusttijden zijn Europees vastgesteld in verordening 561/2006/EG. In Nederland zijn de regels uit de verordening opgenomen in het Arbeidstijdenbesluit vervoer.

Arbeidstijdenbesluit

Onder het Arbeidstijdenbesluit vervoer valt het vervoer dat onder de bepalingen van Verordening 561/2006/EG is opgenomen, zoals vrachtauto’s en trekkers die zijn ingericht voor het vervoer van goederen en een toegestane maximummassa (inclusief aanhangers of opleggers) van meer dan 3500 kg en bussen die geschikt zijn voor vervoer van meer dan negen personen inclusief de bestuurder.

Openbaar busvervoer

Een uitzondering is het openbaar busvervoer. In het algemeen gaat het om vervoer over slechts geringe afstanden of vervoer dat verricht wordt in het kader van bedrijfsvoering waarbij vervoer niet de hoofdactiviteit is.

Uitzonderingen Arbeidstijdenbesluit vervoer

De uitzondering op art. 13 Verordening 561/2006/EG over het in gebruik nemen van de digitale tachograaf voor voertuigen van de overheid geldt op basis van het Arbeidstijdenbesluit. Het moet gaan om voertuigen van de overheid voor wegvervoer die niet ingezet worden voor marktactiviteiten waar de overheid concurreert met ondernemingen.

Denk bijvoorbeeld aan bestelbus van een provincie die ingezet wordt voor interne koeriersdiensten of een vuilniswagen van een gemeentelijke dienst. Echter bussen die ingezet worden voor openbaar busvervoer moeten wel van een digitale tachograaf voorzien zijn.

Bepalingen

Voor wegvoertuigen van overheden die niet aan de tachograaf gebonden zijn gelden in plaats van de bepalingen over pauze, rijtijd en rusttijd onder het Arbeidstijdenbesluit vervoer de bepalingen voor de pauze en de dagelijkse en wekelijkse rust zoals die in de Arbeidstijdenwet staan. De overige bepalingen in het Arbeidstijdenbesluit vervoer blijven wel van toepassing, zoals die rondom arbeidstijd en nachtdienst.

Meer informatie:

Verordening 561/2006/EG
Arbeidstijdenbesluit vervoer
Specifieke regels arbeidstijden wegvervoer, brochure Rijksoverheid

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG

Tags

,