Zijn er voorbeelden van decentrale overheden die doelen van de Digitale Agenda uitvoerden?

juni 2011

Onze organisatie wil meer doen met de doelen uit de Europese Digitale Agenda. Zijn er concrete voorbeelden van andere gemeenten of provincies waar wij uit kunnen putten?

Versie juni 2011

Antwoord

Ja, voor inspiratie voor uw gemeente kunt u onder andere putten uit de Digitale Agenda.nl, waarin de doelen uit de Europese Digitale Agenda op nationaal niveau wordt uitgewerkt. De Digitale Stedenagenda 2011-2015 van de G32 en G4 gemeenten is een ander voorbeeld. En op provinciaal niveau werkt Friesland aan de lokale Digitale Agenda Fryslân. Hieronder gaan we op elk voorbeeld in.

Digitale Agenda.nl

De Digitale Agenda.nl is een uitwerking van de Europese Digitale Agenda. Het ziet toe op e-overheid, digitale veiligheid, open data, ICT kennisuitwisseling, toegang tot een snelle en open infrastructuur (breedband) en ICT voor innovatie en economische groei.

Doel

Belangrijke doelen uit de nationale Digitale Agenda.nl zijn minder bureaucratie voor ondernemers en het stimuleren van meer elektronisch zaken doen door ondernemingen met de (decentrale) overheid. Een concrete actie om dit te bereiken is de uitbreiding van het digitale overheidsloket Antwoord voor Bedrijven tot een digitaal ondernemersplein, dat 24/7 beschikbaar is voor alle ondernemers.

Ook wil het kabinet overheidsgegevens digitaal aan ondernemers ter beschikking stellen.

Digitale Stedenagenda

Het credo van de Digitale Stedenagenda 2011-2015 (DSA) van de G32 en G4 is sterke, slimme, ondernemende en sociale steden. In samenwerking met Nicis Institute en Stedenlink committeren de G32 en G4 zich met deze lokale agenda aan supersnel internet. Ook onderwijs heeft een centrale plaats in de agenda.

Doel

De agenda stelt zich concreet ten doel om uitvallers sneller te signaleren door een koppeling van bestanden in leerlingvolgsystemen. Daarnaast zouden scholen meer en beter gebruik kunnen maken van interactieve lesmethoden en een digitale leeromgeving. Voor leraren wil de agenda het mogelijk maken om lesmateriaal te delen met andere docenten.

Digitale Agenda Fryslân

In samenwerking met Friese en Europese partners werkt de provincie Friesland momenteel aan een Digitale Agenda Fryslân. De provincie focust hierbij op de link tussen nieuwe, digitale ontwikkelingen en bestaande, maatschappelijke ontwikkelingen op toerisme en cultuur, duurzame energie, watertechnologie, cultuur, sociale cohesie en krimp, talentontwikkeling en innovatieversterking.

De provincie wil deze thema’s een impuls geven met digitale voorzieningen.

Meer informatie:

Informatiemaatschappij, Europa decentraal
Is het Europees beleid voor digitalisering relevant voor decentrale overheden? Praktijkvraag
Videoboodschap Neelie Kroes, Eurocommissaris

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG

Tags

,