Wat doet de EU om corruptie tegen te gaan?

maart 2012

Onze gemeente heeft vernomen dat een meerderheid van de Europeanen denkt dat er sprake is van corruptie binnen lokale (76%), regionale (75%) en nationale (79%) instellingen. Wij vinden dit zorgelijk. Onderneemt de EU acties om corruptie te bestrijden?

Antwoord

Ja, de EU is actief op het gebied van corruptiebestrijding. In juni 2011 heeft de Europese Commissie een nieuw strategisch anticorruptie initiatief aangenomen. Uitgangspunt is dat er strenger beleid nodig is om betere resultaten te verzekeren. De Commissie gaat daarom beter toezicht houden op de inspanningen van de lidstaten ter bestrijding van corruptie.

Bestrijden corruptie

Sinds 1996 houdt de EU zich actief bezig met het bestrijden van corruptie. In 2003 zijn regels aangenomen met betrekking tot het bestrijden van corruptie in de private sector. In 1997 en 2003 zijn er daarnaast twee strategienota’s op het gebied van corruptiebestrijding aangenomen waarin maatregelen zijn opgenomen ter bestrijding van corruptie op verschillende terreinen.

Stockholm Programma

Met het aannemen van het Stockholm Programma in 2009, heeft de Commissie politieke bevoegdheid gekregen om inspanningen tegen corruptie te meten en een samenhangend anticorruptie beleid te ontwikkelen.

Resultaten

Volgens onderzoeken als de Eurobarometer blijven de resultaten onbevredigend. Europeanen werden gevraagd naar hun perceptie over corruptie. De Eurobarometer van februari 2012 over corruptie laat zien dat 74% van de Europeanen corruptie in de EU een belangrijk probleem vindt. De helft van de burgers gelooft dat de corruptie in hun land de afgelopen drie jaar is toegenomen.

Anticorruptie initiatief

In juni 2011 heeft de Commissie een nieuw strategisch anticorruptie initiatief aangenomen. Het grootste obstakel bij corruptiebestrijding is volgens de Commissie het gebrek aan politieke inspanning. Middels dit nieuwe initiatief is er een anticorruptie mechanisme opgezet dat deze politieke inspanningen beoordeelt.

Diagnose uitbrengen

Vanaf 2013 zal de Commissie elke twee jaar een ‘diagnose’ uitbrengen van corruptiegerelateerde problemen in de EU. Daarbij worden aandachtspunten benoemd en oplossingen voorgesteld om anticorruptiemaatregelen te intensiveren en het vertrouwen tussen de lidstaten te versterken.

Sectorspecifieke maatregelen

Eind 2011 heeft de Commissie een corruptie expertgroep en een netwerk van onderzoekscorrespondenten opgezet. Ook worden er sectorspecifieke maatregelen genomen, waaronder de volgende:

– In de voorstellen van de nieuwe aanbestedingsrichtlijnen zijn artikelen opgenomen die corruptie, belangenverstrengeling en bevoordeling bij aanbestedingen tegen moeten gaan;
– In 2011 lanceerde de Commissie verschillende initiatieven met als doel betere bescherming van EU-geld tegen fraude en corruptie;
– De Commissie versterkt samenwerking met Europol, Eurojust en het Europees politie college.

Wetgeving

De Commissie stelt binnenkort verdere wetgeving voor, met name op het gebied van de confiscatie van vermogensbestanddelen van criminelen, meer geavanceerde misdaadstatistieken en een krachtiger fraudebestrijdingbeleid in de EU.

Meer informatie:

Eurobarometer corruptie rapport (2012)
Neemt corruptie toe? persbericht Europese Commissie, 15 februari 2012
How corruption is tackled at EU level, persbericht Europese Commissie, 15 februari 2012
Justitie, vrijheid en veiligheid, Europa decentraal

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG