Wat is de Europese Green Leaf award?

2 februari 2015

Onze gemeente wil mede vanuit Europabewustzijn actief bijdragen aan de Europese milieudoelstellingen en het milieu verbeteren. Ook willen wij bijvoorbeeld kennis en ervaring op milieugebied uitwisselen met andere steden. Biedt het nieuwe Europese Green Leaf initiatief hiervoor mogelijkheden?

Antwoord in het kort

Ja, overheden kunnen bijvoorbeeld de criteria om in aanmerking te komen voor het Europese Green Leaf award gebruiken om aan te sluiten bij Europese milieudoelstellingen. Het eventueel winnen van deze award kan verder helpen om milieudoelstellingen te realiseren. In dit antwoord gaan we eerst in op wat de Europese Green Leaf Award precies inhoudt en vervolgens welke voordelen het gemeenten mogelijk kan opleveren.

 Wat is de Europese Green Leaf Award?

De Europese Green Leaf is een nieuw initiatief van de Commissie. Het is een onderscheiding voor een Europese stad (of steden), voor het actief streven naar betere milieuresultaten. Steden met 50.000 tot100.000 inwoners kunnen zich opgeven.

 Drie doelstellingen

De nadruk bij de beoordeling van de inschrijvingen ligt op aantoonbare inspanningen voor het creëren van groene groei en banen. De Green Leaf Award heeft drie doelstellingen:
–       Het erkennen van steden die goede milieudoelstellingen behalen en inzet voor groene groei tonen.
–       Het stimuleren van steden om zich actief in te zetten voor het ontwikkelen van milieubewustzijn en betrokkenheid bij burgers.
–       Het aanwijzen van steden die als ‘green ambassador’ kunnen fungeren waardoor ze andere steden aanmoedigen om te streven naar betere duurzame oplossingen.

Achtergrond

De Europese Green Leaf is een initiatief dat volgt uit het zogenoemde 7e Milieu Actie Programma van het Europees Parlement en de Raad. Het 7e Milieu Actie Programma ‘Goed leven, binnen de grenzen van onze planeet’ biedt de basis voor het Europees milieubeleid tot 2020. Dit programma is erop gericht om Europa’s ecologische veerkracht te verbeteren en om de economie van de EU om te vormen tot een inclusieve en duurzame, groene economie.

Duurzame steden

Het 7e Milieu Actie programma omvat ook de specifieke doelstelling ‘het verbeteren van de duurzaamheid van EU-steden’. Met het toekennen van de Green Leaf Award wil de EU deze doelstellingen bereiken door bestaande initiatieven en best practices in steden te bevorderen en uit te breiden, het uitwisselen van informatie te vergemakkelijken en te stimuleren en vooruitstrevende steden aan te moedigen om hun aanpak van duurzame stedelijke ontwikkeling te delen met andere steden.

Beoordeling

Een panel van Europese experts beoordeelt alle inschrijvingen. Deze beoordeling vindt plaats op basis van onderstaande zes categorieën:
–       Klimaatverandering en energie prestaties
–       Mobiliteit
–       Biodiversiteit en gebruik van land
–       Luchtkwaliteit en het omgevingslawaai
–       Afval en groene economie
–       Water management

Het panel van experts beoordeelt de inschrijvingen aan de hand van bovengenoemde categorieën beoordelen en zal een shortlist opstellen. Vervolgens moeten de steden die op deze shortlist staan videomateriaal naar de jury sturen, waarin zij hun visie, actieplan en communicatie strategie uiteen zetten.

De jury zal vervolgens die steden beoordelen op basis van alle ingezonden informatie en hieruit één of meerdere winnaars kiezen. .

De voordelen

Het winnen van de ‘Green Leaf Award’ kan in het kader van Europabewustzijn bepaalde voordelen met zich meebrengen.

Informatie-uitwisseling

Een van de aspecten van Europabewustzijn betreft immers het delen van kennis en best practices, het participeren in relevante (kennis)netwerken en het zich zo mogelijk profileren als best practice. Het winnen van bepaalde prijzen of onderscheidingen kan bij het nastreven van dergelijke doelstellingen een belangrijke ondersteunende rol spelen.

Aandacht

Zo kunnen bijvoorbeeld, door het winnen van de Award en alle media aandacht daaromheen, nieuwe investeerders worden aangetrokken voor milieuvriendelijke projecten. Ook kan het toerisme in een stad toenemen en vinden er mogelijk meer commerciële investeringen plaats wat uiteindelijk tot het creëren van nieuwe banen kan leiden. Tot slot kan de winnaar van de ‘Green Leaf Award’ natuurlijk ook altijd verder ervaringen en kennis uitwisselen met de andere Green Leaf Award winnaars om zo nog meer en nog beter milieudoelstellingen te bereiken.

Door:

Merit van Veen, Europa decentraal

Meer informatie:

Milieu en klimaat, Europa decentraal
Handreiking Europaproof gemeenten, Europa decentraal
Europabewustzijn, Europa decentraal
European Green Leaf, Europese Commissie
7e Milieu Actie Programma, Europese Commissie

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG

Tags