Wat is de rol en status van de Tabaksrichtlijn voor de gemeentepraktijk?

april 2014

Onze gemeente liep bij een project jongerenzorg aan tegen de Europese Tabaksrichtlijn. Is deze richtlijn ook van belang voor de uitvoeringspraktijk van gemeenten? En zo ja: valt waterpijptabak ook onder de richtlijn?

Antwoord in het kort

Ja, de richtlijn is deels ook van toepassing op de gemeentelijke praktijk. Momenteel valt waterpijptabak nog niet onder deze richtlijn. Hieronder lichten we het antwoord nader toe.

Tabaksrichtlijn

Op 17 december 2013 is er tussen de Raad en het Europees Parlement een compromis gesloten over het nieuwe voorstel (COM 2012/788 d.d. 19 december 2012) voor een Tabaksrichtlijn. Dit voorstel vervangt de bestaande Tabaksrichtlijn 2001/37/EC. Het voorstel is vooral gericht op de tabaksindustrie. De nieuwe richtlijn wil verzekeren dat tabaksproducten eruit zien en smaken als tabaksproducten.

Decentrale doeleinden

Daarnaast wil de richtlijn helpen jongeren te ontmoedigen te starten met roken. In dit laatste beleidsuitgangspunt heeft de richtlijn dus ook voor decentrale doeleinden van jongeren & gezondheid de nodige uitstraling.

Maatregelen

De belangrijkste maatregelen die voortkomen uit het voorstel zijn echter gericht op de industrie en betreffen:
1) Het verplicht gebruik van beeldmateriaal en tekstwaarschuwingen op sigarettenverpakkingen;
2) Er zijn geen karakteristieke sigarettensmaken toegestaan.

Status van het richtlijnvoorstel

In december 2013 werden de compromisteksten van het richtlijnvoorstel duidelijk. Uit Prelex blijkt dat op 26 februari 2014 het advies van het Europees Parlement in 1e lezing is uitgebracht en dat het voorstel is goedgekeurd met enkele wijzigingen. Op 14 maart 2014 heeft goedkeuring van de Raad in 1e lezing plaatsgevonden. Op 3 april 2014 hebben de Raad en het Europees Parlement de afsluiting van de Parlementsprocedure ondertekend. Het wachten is nu op publicatie in het Publicatieblad van de EU.

Omzetting in nationale wetgeving

Hierna moet de richtlijn door Nederland worden omgezet in nationale wetgeving. Daar is in de regel twee jaar de tijd voor na publicatie.

Waterpijptabak

Uit de compromisteksten uit december 2013 blijkt dat – hoewel karakteristieke sigarettensmaken zullen worden uitgebannen- gearomatiseerde waterpijptabak nog wel is toegestaan. De Commissie wil echter onderzoek laten doen naar het gebruik van waterpijptabak door jongeren.

Meer informatie:

Informatie over de Tabaksrichtlijn, website van DG Gezondheid en Consumenten
Voorstel voor een nieuwe Tabaksrichtlijn (19 december 2012), website Europese Commissie
Memo van de COMMISSIE van 18.12.2013 met de belangrijkste wijzigingen in de richtlijn op een rij, website Europese Commissie
Persbericht World Health Organization van 8 januari 2014 over de compromistekst van 18.12.2013, website WHO

MEER WETEN OVER DIT ONDERWERP?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG

X