Welke Europese regels gelden er voor historische schepen?

juli 2013

Onze gemeente heeft met betrekking tot de EU-richtlijn waarin onder meer iets wordt geregeld in het kader van de toegankelijkheid van de schepen (voor gehandicapten) en de vanuit het oogpunt van veiligheid wat vragen. Wanneer wordt de nieuwe richtlijn van kracht? En worden er hierin uitzonderingen gemaakt voro de bruine vloot (schepen met een lengte tot 40 meter en met een historisch karakter)?

Versie januari 2007

Mochten er op dit moment geen uitzonderingen worden gemaakt voor de bruine vloot, hoe kan onze gemeente dan het beste invloed uitoefenen om ervoor te zorgen dat deze vloot van historisch varend erfgoed toch in de vaart blijft zonder dat het wordt aangetast?

Antwoord

De richtlijn waarop wordt gedoeld is de Richtlijn Technische voorschriften binnenschepen. Er ligt een wijzigingsvoorstel. Men verwacht dat de herziene richtlijn in de loop van 2007 in werking treedt.

Bruine vloot

Er wordt geen specifieke uitzondering gemaakt voor de bruine vloot, dit is ook niet nodig. Bijzondere bepalingen voor buitengewone schepen zijn binnen het kader van de richtlijn mogelijk. Na inwerkingtreding van de richtlijn krijgen bestaande schepen een Europees Certificaat van Onderzoek. Voorwaarde voor het verstrekken van dit certificaat is dat de afwijkingen van de richtlijn geen manifest gevaar opleveren. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als de constructie niet in orde is.

In de praktijk zal een schip met een geldig Nederlands CvO ook een Europees certificaat krijgen. Een schip mag overigen met afwijkingen blijven varen totdat deze worden vervangen of aangepast.

Binnenschepenwet

Het oorspronkelijke uitgangpunt van de richtlijn, waarin werd uitgegaan van de gedachte dat elk schip vroeg of laat aan alle eisen van de richtlijn moet voldoen, is daarmee vergelaten. Een schip dat voldoet aan de Binnenschepenwet mag dus door blijven varen totdat het schip ingrijpend wordt verbouwd of een andere bestemming krijgt. Deze regel geldt ook nu onder de Binnenschepenwet. Voor nieuwe eisen, eisen die dus niet in de Binnenschepenwet staan, kunnen in de toekomst overgangtermijnen worden vastgesteld.

Verzwaringen en aanscherpingen

Dit betekent overigens niet dat er geen verzwaringen en aanscherpingen zullen plaatsvinden, maar het komt er op neer dat de richtlijn er niet toe leidt dat dat de historische vloot dusdanig moet worden aangepast dat van ‘aantasting van het historisch erfgoed’ sprake zou zijn. Die vrees heeft in een eerdere fase van de aanpassing van de richtlijn wel bestaan, maar de Europese Commissie en het Parlement hebben blijkbaar goed geluisterd naar de belangenbehartigers van de bruine vloot.

Uitoefenen invloed

Voor het uitoefenen van invloed (mocht daar na het bovenstaande nog behoeft aan zijn) bent u eigenlijk te laat. Aan de tekst zoals die er momenteel ligt zal niet zo veel meer gesleuteld worden. Algemeen gesproken wordt de Europese lobby voor Nederlandse gemeenten gevoerd door de VNG. Ook via belangengroeperingen als de BBZ kunt u aan de bel trekken, maar ook dat is waarschijnlijk een gepasseerd station.

Meer informatie:

Richtlijn Technische voorschriften binnenschepen, tekst met meest recente wijzigingen

MEER WETEN OVER DIT ONDERWERP?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG