Welke mogelijkheden biedt e-Health decentrale overheden?

april 2013

In de Digitale Agenda geeft de Europese Commissie aan dat de kwaliteit van de zorg verbeterd kan worden door e-gezondheidstechnologieën (e-Health). Biedt e-Health ook mogelijkheden voor decentrale overheden?

Versie maart 2012

Antwoord

Ja, voor decentrale overheden ligt hier een grote kans. Zij kunnen een rol spelen bij het benutten van e-Health vanwege hun betrokkenheid bij het gezondheidsbeleid. Op dit moment wordt e-Health nog onvoldoende benut. Dit terwijl e-Health kan leiden tot een efficiëntere gezondheidszorg, meer mogelijkheden voor zelfstandig wonen en aanzienlijke kostenbesparingen.

E-Health

E-Health zet informatie- en communicatietechnologieën en -diensten in voor de gezondheidszorg. Dit wordt toegepast door medewerkers in de gezondheidszorg, maar ook door patiënten zelf. E-Health vergemakkelijkt de interactie tussen patiënten en artsen, de uitwisseling van data tussen gezondheidscentra en de communicatie tussen patiënten onderling (peer-to-peer).

Voorbeelden

Nederlandse voorbeelden van e-Health zijn:

– Persoonlijke sites en digitale patiëntensystemen, waar patiënten (en hun naasten) informatie krijgen over hun situatie en behandelplan;
– Artsen beantwoorden per e-consult vragen en patiënten kunnen een aantal meetwaarden (bloeddruk, gewicht) doorsturen;
– Via audio-video verbindingen expertise aanbieden voor patiënten in ziekenhuizen, die dat in de avonden, nachten en weekenden niet op een andere manier kunnen krijgen;
– Een online communicatieplatform, waarmee zorgverleners op basis van profielen informatie veilig onderling uit kunnen wisselen.

Europees beleid en regelgeving

Het Europees beleid voor e-Health is vastgelegd in de Digitale Agenda. Om de toepassing van e-Health te bevorderen is het Ambient Assisted Living Programma 2008-2013 (AAL) en het Smart Open Services for European Patients (epSOS) programma opgestart. In art. 14 Richtlijn Grensoverschrijdende gezondheidszorg stelt de EU een aantal eisen aan het e-Health programma. Deze richtlijn moet uiterlijk in februari 2013 omgezet zijn in Nederlandse wetgeving.

Gemeenten

Een van de taken van gemeenten op het gebied van gezondheid, is zorgdragen voor de uitvoering van de Wet publieke gezondheid (Wpg), voorheen de Wet collectieve preventie volksgezondheid (Wcpv). Een groot aantal taken vloeit voort uit deze wet, onder andere bescherming en bevordering van de gezondheid van de bevolking of van specifieke groepen.

De Digitale Agenda stelt dat het gebruik van e-Health de kwaliteit van de zorg kan verbeteren en zelfstandig wonen, ook in veraf gelegen locaties, kan bevorderen. E-Health leidt bovendien tot aanzienlijke kostenbesparingen. Door hogere efficiëntie en digitalisering van diensten, kan de prijs van zorg betaalbaar blijven. Uit recent onderzoek van onderzoeksbureau APE blijkt bijvoorbeeld dat e-Health € 1 miljard aan zorgbesparing op kan leveren.

Subsidiemogelijkheden

Europa biedt overheden subsidiemogelijkheden om de toepassing van e-Health te bevorderen. Call 6 van het ICT Policy Support Programme (ICT PSP) is bijvoorbeeld gericht op gezondheid en ‘ageing well’. Het onderzoeksprogramma KP7 biedt mogelijkheden onder ICT (‘Towards sustainable and personalised healthcare’). Het gaat daarbij kortweg om interdisciplinair onderzoek naar e-Healthsystemen voor gepersonaliseerde, veilige en preventieve zorg.

Meer informatie:

Europese Commissie, over e-Health
E-Health, Informatiemaatschappij
Mededeling over e-Health, Europese Commissie
KNMG, met praktijkvoorbeelden
Directie Europa VNG, informatie over Europese subsidies en structuurfondsen
Europese subsidiewijzer, informatie over Europese subsidies en structuurfondsen

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG