Zijn Green deals staatssteunproof?

juni 2013

Onze gemeente neemt deel aan een Green Deal met als doel het opknappen van bestaande gebouwen om energiebesparing te bereiken. Aan deze Green Deal nemen het Rijk, marktpartijen, gemeenten, woningcorporaties en provincies deel. Naast kennisdeling en informatieuitwisseling steken deze partijen financiële middelen in het opknappen van gebouwen. Wij vroegen ons af of de Green Deals standaard staatssteunproof zijn?

Versie februari 2012

Antwoord

Nee, de staatssteunregels moeten op elke Green Deal afzonderlijk worden toegepast. Uiteraard moeten de Green Deals conform de staatssteunregels zijn. Omdat de Green Deals allemaal verschillend worden georganiseerd met verschillende partijen, wordt per deal ad hoc gekeken of er sprake is van staatssteun.

Wat is een Green Deal?

De Rijksoverheid wil burgers, bedrijven, organisaties of andere overheden helpen bij het realiseren van duurzame initiatieven die moeilijk van de grond komen. Knelpunten kunnen bestaan uit onduidelijkheid over vergunningen en regels, gebrek aan financiering, het niet kunnen vinden van samenwerkingspartners of problemen bij het lanceren van nieuwe producten.

Het Rijk sluit deze Green Deals af, waarbinnen verschillende partijen samenwerken om deze knelpunten op te lossen. Eind 2011 waren er 70 Green Deals afgesloten. Tot en met 29 februari 2012 kunnen nieuwe initiatieven worden aangemeld.

Greendeals staatssteunproof maken

De Green Deals kunnen staatssteunproof worden gemaakt op basis van de uitzondering voor milieusteun op het staatssteunverbod. De Europese Commissie maakt (binnen bepaalde grenzen) uitzonderingen voor steun voor onder andere hernieuwbare energie en energiebesparing. Deze uitzondering is opgenomen in twee regelingen:

– Steunmaatregelen voor milieu van meer dan € 7,5 miljoen vallen onder de richtsnoeren voor milieusteun. Maatregelen onder deze richtsnoeren moet formeel worden gemeld bij de Commissie;
– Steunmaatregelen voor milieu onder de € 7,5 miljoen vallen onder de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV). De AGVV stelt (decentrale) overheden voor bepaalde steunmaatregelen vrij van de verplichting om deze aan te melden bij de Commissie. Een kennisgeving is wel verplicht.

De-minimissteun

Een andere mogelijkheid is de-minimissteun. Steun die onder de de-minimisdrempel blijft, hoeft niet aan de Commissie te worden gemeld. Er is ook geen rapportageverplichting. Het plafond voor de-minimissteun is € 200.000,= over een periode van drie belastingjaren per zelfstandige onderneming (Single Economic Unit).

Factsheet Green Deals en interne marktregels

Naast staatssteun kunnen ook de Europese aanbestedingsregels en mededingingsregels een rol spelen bij deelname aan en uitvoering van een Green Deal. Europa decentraal werkt op dit moment aan een factsheet over de toepassing van de interne marktregels op Green Deals.

Meer informatie:

Rijksoverheid, over duurzame economie en Green Deals
Milieusteun, Staatssteun
De-minimis, Staatssteun

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG