Zoeken
Onderwerpen

Praktijkvragen

Vallen culturele instellingen onder het voorstel voor een nieuwe Richtlijn Open Data?

Onze gemeente is heel actief op het terrein open data en werkt hierbij samen met het lokale museum en het archief. De Europese Commissie wil het gebruik van open data stimuleren en heeft een voorstel gedaan voor een nieuwe richtlijn op dit gebied. Onze gemeente vraagt zich af of data van culturele instellingen ook onder dit voorstel vallen? Deze instellingen zijn namelijk uitgezonderd onder de huidige richtlijn uit 2003.

Bekijk het antwoord

Kunnen wij het woonlandbeginsel hanteren bij ons gemeentelijk softdrugsbeleid?

Als grensgemeente hebben we veel last van coffeeshoptoeristen uit de Europese buurlanden. We willen coffeeshopeigenaren daarom verplichten alleen softdrugs te verkopen aan Nederlandse ingezetenen om zo niet-ingezetenen softdrugsgebruikers uit de gemeente te weren. We willen daarvoor het woonlandbeginsel hanteren. Bestaan daar Europeesrechtelijke bezwaren tegen?

Bekijk het antwoord

Kunnen EU-burgers die zich schuldig maken aan georganiseerde drugscriminaliteit worden uitgezet?

Onze stad heeft veel last van georganiseerde drugscriminaliteit. Nu hoorden we dat het Europese Hof onlangs een uitspraak gedaan heeft waarin bepaald werd dat drugscriminelen uit andere EU-lidstaten kunnen worden uitgezet, zelfs als zij in Nederland geboren zijn en hier al 30 jaar wonen. Klopt dat en onder welke voorwaarden is dat mogelijk?

Bekijk het antwoord

Hoe staat het discriminatieverbod tegenover de komst van steeds meer Poolse daklozen?

In onze gemeente valt de opvang voor dak- en thuislozen binnen het verzorgingsgebied van de gemeente. Nu komen er steeds meer Poolse mensen die in noodsituaties gebruik willen maken van deze voorzieningen. De gemeente wil beleid hiervoor ontwikkelen. Welke leidraden worden door de Europese wet- en regelgeving en jurisprudentie geboden?

Bekijk het antwoord

Kunnen wij stappen blijven nemen in een zaak wanneer er nog prejudiciële vragen liggen bij het Hof?

Onlangs heb ik iemand een vooraankondiging bestuursrecht gezonden. Het gaat om een illegale caravanstalling die in strijd is met het bestemmingsplan. De vooraankondiging houdt in dat bezwaarde verzocht wordt het illegale gebruik te staken en gestaakt te houden. De reactie op deze vooraankondiging houdt onder andere in dat door het weren van dit soort caravanstallingen het vrije verkeer van goederen en personen wordt belemmerd, het gemeentelijk beleid zou in strijd met het EU recht zijn.

Bekijk het antwoord