Zoeken
Onderwerpen

Valt het coffeeshopbeleid onder de reikwijdte van de Dienstenrichtlijn?

Voor het exploiteren van een coffeeshop in onze gemeente is een vergunning nodig. Er is bovendien een beleidsnota die eist dat er maximaal drie coffeeshops zijn. Valt het coffeeshopbeleid onder de reikwijdte van de Dienstenrichtlijn? En is het mogelijk om een dergelijk vergunningstelsel te rechtvaardigen?

Bekijk het antwoord

Moet een vergunningsvereiste getoetst worden op vrijheid vestiging of tijdelijke dienstverlening?

De provincie is momenteel in het kader van de Dienstenrichtlijn haar regelgeving aan het screenen. In een provinciale verordening is bepaald dat elke commerciële huisschilder een vergunning van de provinciale schildersbond moet verkrijgen. Moet dit vergunningsvereiste getoetst worden aan art. 9 Dienstenrichtlijn (vrijheid van vestiging van een dienstverlener) of aan art. 16 (tijdelijke dienstverlening)?

Bekijk het antwoord

Hoe staat de Dienstenrichtlijn tegenover bepaalde regels voor openbare orde?

In een provinciale Wegenverordening zijn – in verband met de verkeersveiligheid – diverse verboden opgenomen. Zoals verboden voor het aanbrengen van kunstwerken op de weg, het planten van bomen en het plaatsen van tijdelijke kraampjes. Hiervoor kan wel een ontheffing worden aangevraagd. Kunnen deze verboden in het kader van de gestelde eisen in de Dienstenrichtlijn gehandhaafd blijven of moeten deze worden aangepast?

Bekijk het antwoord

Welke diensten vallen onder de reikwijdte van de Dienstenrichtlijn?

Het is voor decentrale overheden verwarrend wanneer nu een regelgeving, waaronder ook vergunningenstelsels en beleidsregels worden verstaan, onder de Dienstenrichtlijn valt. Klopt het dat wanneer decentrale regelgeving niet ziet op een dienst, die onder de reikwijdte van de Dienstenrichtlijn valt, deze regelgeving dan niet onder de Dienstenrichtlijn valt? En wanneer is er dan sprake van een dienst?

Bekijk het antwoord

X