Zoeken
Onderwerpen

Is de aanbesteding van een verkeersregelinstallatie een werk of levering?

Als gemeente moeten we de levering en aanleg van een verkeersregelinstallatie aanbesteden. We hebben het altijd als een werk beschouwd, maar vragen ons af of het toch niet een levering is. De CPV-code is 31623900-8. Het betreft zowel het materiaal (kabels, lampen, etc.) als het aanbrengen ervan (kabels ingraven, mantelbuizen persen, etc.).

Bekijk het antwoord

Hoeven we bij detacheren niet Europees aan te besteden?

Onze gemeente is wil de inkoop- en aanbestedingsorganisatie professionaliseren. Er moet een bureau ingeschakeld worden dat een groot aantal aanbestedingen gaat doen voor de gemeente. Ook moeten zij een professioneel inkoop- en aanbestedingsbeleid opstellen, vaststellen en implementeren (waarde € 400.000,= per jaar).

Bekijk het antwoord

X