Zoeken
Onderwerpen

Wanneer kan beroep gedaan worden op inbesteden of alleenrecht?

Zes gemeenten hebben en gemeenschappelijke regeling met een sociale werkvoorzieningsorganisatie (SW-bedrijf). Het SW-bedrijf wil voor één van die gemeenten schoonmaakactiviteiten verrichten. Aan de gemeente is gevraagd deze activiteiten niet openbaar aan te besteden, maar door middel van inbesteding aan haar te gunnen. Omdat er geen alleenrecht is gevestigd, is volgens art. 18 Richtlijn 2004/18 (art. 17 Bao) geen inbesteding mogelijk. Er zou geen sprake kunnen zijn van een in-house opdracht, omdat de gemeenschappelijke regeling geen onderdeel is van de gemeente.

Bekijk het antwoord

Mogen wij vragen om een garantie van indienen van offertes?

In een niet openbare aanbesteding zijn, op basis van een preselectie-document, vijf leveranciers geselecteerd die het bestek ontvangen zodat ze een offerte kunnen indienen. Op het moment dat de offertes uiterlijk binnen moeten zijn, blijkt dat niet alle geselecteerde aanbieders een offerte ingediend hebben. Zij gaven aan geen interesse of capaciteit meer te hebben.

Bekijk het antwoord

Onder welk aanbestedingsregime moet een opdracht voor werken en leveringen vallen?

Voor het vervangen van lichtmasten is een bestek gemaakt waarin ook de levering van de lichtmasten is opgenomen. Moet deze opdracht worden aanbesteed volgens het leveringsregime? De kosten van het leveren van de masten is namelijk hoger geraamd dan de kosten voor het plaatsen en aansluiten. Of moet voor het bepalen van de juiste aanbestedingsprocedure naar de drempelbedragen voor werken gekeken worden?

Bekijk het antwoord

Kan onder de AGVV opleidingssteun voor coachactiviteiten verleend worden?

Onze gemeente wil tijdelijk coaches aanstellen om begeleiders van een sociaal-werkbedrijf (SW-bedrijf) te trainen. Een werkgelegenheidstichting biedt de coachdiensten aan. Dit SW-bedrijf heeft echter al het maximale bedrag aan de-minimissteun ontvangen. Is het mogelijk om voor deze activiteiten nu steun onder de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) te verlenen?

Bekijk het antwoord

Kan ons waterschap (staats)steun verlenen aan een energieberijf voor energiebesparingen?

Ons waterschap wil aan een energiebedrijf steun verlenen voor het uitvoeren van energiebesparende maatregelen. Het energiebedrijf zal oppervlaktewater oppompen en het koelproces van een groot aantal kantoren verzorgen. Het toedienen van ijzerchloride (defosfateringsproces) komt voor de rekening van het waterschap. Door dit proces kan het energiebedrijf koelwater afkomstig van de koudeproductiecentrale lozen en koud water leveren aan haar klanten. Is hier sprake van staatssteun?

Bekijk het antwoord

X