Zoeken
Onderwerpen

Praktijkvragen

Hoe staat de Dienstenrichtlijn tegenover bepaalde regels voor openbare orde?

In een provinciale Wegenverordening zijn – in verband met de verkeersveiligheid – diverse verboden opgenomen. Zoals verboden voor het aanbrengen van kunstwerken op de weg, het planten van bomen en het plaatsen van tijdelijke kraampjes. Hiervoor kan wel een ontheffing worden aangevraagd. Kunnen deze verboden in het kader van de gestelde eisen in de Dienstenrichtlijn gehandhaafd blijven of moeten deze worden aangepast?

Bekijk het antwoord

Welke diensten vallen onder de reikwijdte van de Dienstenrichtlijn?

Het is voor decentrale overheden verwarrend wanneer nu een regelgeving, waaronder ook vergunningenstelsels en beleidsregels worden verstaan, onder de Dienstenrichtlijn valt. Klopt het dat wanneer decentrale regelgeving niet ziet op een dienst, die onder de reikwijdte van de Dienstenrichtlijn valt, deze regelgeving dan niet onder de Dienstenrichtlijn valt? En wanneer is er dan sprake van een dienst?

Bekijk het antwoord