Zoeken
Onderwerpen

Hoeven we bij detacheren niet Europees aan te besteden?

Onze gemeente is wil de inkoop- en aanbestedingsorganisatie professionaliseren. Er moet een bureau ingeschakeld worden dat een groot aantal aanbestedingen gaat doen voor de gemeente. Ook moeten zij een professioneel inkoop- en aanbestedingsbeleid opstellen, vaststellen en implementeren (waarde € 400.000,= per jaar).

Bekijk het antwoord

Mogen wij vragen om een garantie van indienen van offertes?

In een niet openbare aanbesteding zijn, op basis van een preselectie-document, vijf leveranciers geselecteerd die het bestek ontvangen zodat ze een offerte kunnen indienen. Op het moment dat de offertes uiterlijk binnen moeten zijn, blijkt dat niet alle geselecteerde aanbieders een offerte ingediend hebben. Zij gaven aan geen interesse of capaciteit meer te hebben.

Bekijk het antwoord

Onder welk aanbestedingsregime moet een opdracht voor werken en leveringen vallen?

Voor het vervangen van lichtmasten is een bestek gemaakt waarin ook de levering van de lichtmasten is opgenomen. Moet deze opdracht worden aanbesteed volgens het leveringsregime? De kosten van het leveren van de masten is namelijk hoger geraamd dan de kosten voor het plaatsen en aansluiten. Of moet voor het bepalen van de juiste aanbestedingsprocedure naar de drempelbedragen voor werken gekeken worden?

Bekijk het antwoord

X