Zoeken
Onderwerpen

Hoe zit het met staatssteun en openbaar vervoermarketing?

Op grond van de Wet personenvervoer 2000 (Wp2000) heeft de provincie een specifieke verantwoordelijkheid voor de organisatie en de kwaliteit van het openbaar vervoer. Deze verantwoordelijkheid komt onder meer tot uitdrukking in het verlenen van concessies aan streekvervoerbedrijven. Bedrijven die bussen laten rijden op basis van door de provincie verleende concessies, hebben bij de provincie marketingplannen ingediend.

Bekijk het antwoord

Mag onze gemeente steun verlenen voor de afvang, transport en opslag van CO2?

De gemeente wil subsidie verlenen aan een project op het gebied van CO2 afvang, transport en opslag. Het betreft een voorbereidingstraject voor investeringen in transport en opslagfaciliteiten. Wordt CO2 afvang, transport en opslag gezien als milieubeschermingsmaatregel? Mag de gemeente steun verlenen aan dit project binnen de kaders van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) of de Richtsnoeren Milieusteun?

Bekijk het antwoord

Is de-minimissteun mogelijk voor langer dan drie jaar?

Volgens overweging 9 De-minimisverordening is ‘het niet mogelijk zou mogen zijn steun die het de-minimissteunplafond overschrijdt op te splitsen in een aantal kleinere tranches om deze tranches onder de toepassing van deze verordening te brengen’. Wat houdt dit precies in?

Bekijk het antwoord

Is steun aan collectief particulier opdrachtgeverschap in de woningbouw staatssteun?

Een gemeente biedt grond tegen een lagere prijs aan voor huizenbouw door groepjes starters. Dit collectieve particulier bouwen, het collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO), is gericht op het benutten en stimuleren van ideeën van bewoners bij de bouwproductie en de woonomgeving. Kunnen dergelijke stimuleringsmaatregelen aangemerkt worden als staatssteun?

Bekijk het antwoord

Is overheidssteun aan musea toegestaan?

Onze gemeente wil met een subsidie een museum helpen moderniseren. Het geld wordt gebruikt voor aanschaf van audiovisuele apparatuur om interactieve demonstraties en presentaties mogelijk te maken. De subsidie wordt ook gebruikt voor aankoop en installatie van computers die toegang geven tot de gedigitaliseerde inhoud van het museum.

Bekijk het antwoord

Moet steun aan een CO2-reductie en energiebesparingsproject gemeld worden als staatssteun?

Onze gemeente wil een project te financieren waarmee CO2-reductie en energiebesparing wordt nagestreefd. Het betreft een systeem tussen een aantal bedrijven op een bedrijventerrein, om de restwarmte die bij industriële processen vrijkomt te kunnen gebruiken voor de verwarming van andere bedrijven op het terrein. Er wordt een overeenkomst met de deelnemende bedrijven gesloten die gebruik maken van het systeem en het systeem wordt door een exploitant aangelegd.

Bekijk het antwoord

Waar ligt de grens tussen landbouw- en milieusteun?

Een veehouderij heeft een subsidie aangevraagd onder een provinciale stimuleringsregeling duurzame energie. De boer wil een nieuw te bouwen stal te voorzien van een warmteopslag in de bodem en om de mest op een bepaalde manier te bewerken.

Bekijk het antwoord

X