Zoeken
Onderwerpen

Is er bij subsidie aan schoolbegeleidingsdiensten sprake van staatssteun?

De gemeente is wil de schooladviesdienst (nu een bestuurscommissie) verzelfstandigen in de vorm van een stichting die uiteindelijk ook commerciële activiteiten gaat ontplooien. Is er dan geen sprake van verboden staatssteun? De commerciële activiteiten worden met stichtingsmiddelen en -mensen ontplooid. De stichting is voor de inkomsten afhankelijk van subsidies.

Bekijk het antwoord

Kan onze gemeente verkeersboetes van buitenlanders innen?

Onze gemeente loopt aan tegen het probleem dat busjes met een buitenlandse kentekenplaat niet in beslag genomen kunnen worden en dat boetes oplopen. Is er een meldpunt voor dusdanige problemen? Is er een Europees uitwisselingsverdrag op dit gebied?

Bekijk het antwoord

Wat doet de EU om corruptie tegen te gaan?

Onze gemeente heeft vernomen dat een meerderheid van de Europeanen denkt dat er sprake is van corruptie binnen lokale (76%), regionale (75%) en nationale (79%) instellingen. Wij vinden dit zorgelijk. Onderneemt de EU acties om corruptie te bestrijden?

Bekijk het antwoord

X