Praktijkvragenfilter

Zoek in praktijkvragen

Categoriëen

Tags

Jaar

Doelgroep

Onderwerpen

Gemeentelijk alleenrecht voor afvalinzameling?

Onze gemeente wil het alleenrecht verlenen aan een afvalinzamelaar in dienst van de overheid voor ophaaldiensten van huishoudelijk afval. We vinden veel informatie over het verlenen van het alleenrecht aan ICT-bedrijven, maar minder over afvalinzameling. Met welke aanbestedingsregels moeten we rekening houden?

Bekijk het antwoord

Mag de gemeente de exploitant van een tankstation verplichten om ook elektrische laadpalen aan te bieden?

Het aantal elektrische auto’s in onze gemeente is de laatste jaren erg gestegen. Hierdoor steeg ook de behoefte aan het opladen van auto’s in de openbare ruimte. Onze gemeente wil het gebruik en de groei van elektrisch vervoer graag stimuleren. We willen het daarom verplicht stellen dat exploitanten van tankstations op slimme locaties ook een elektrisch laadpunt aanbieden. Mag dit?

Bekijk het antwoord

Moet een nabestelling na een aanbesteding opnieuw worden aanbesteed?

Onze gemeente heeft vorig jaar de inkoop van nieuw meubilair aanbesteed. De kosten hiervoor waren namelijk € 220.000,- wat boven het drempelbedrag voor aanbestedingen ligt. Het volgende jaar bleek dat er toch te weinig stoelen zijn ingekocht en was er een nabestelling nodig van € 30.000,-. Moeten we dan beide bedragen bij elkaar optellen, waardoor er opnieuw aanbesteed moet worden? Of worden deze opdrachten apart van elkaar gezien? En welk verschil maakt het hierbij of de nabestelling slechts een klein deel van de oorspronkelijke waarde, of juist een zeer groot deel is?

Bekijk het antwoord

Is het overdragen van een standplaatsvergunning aan een derde in lijn met de Dienstenrichtlijn?

Onze gemeente heeft een standplaatsverordening, op basis waarvan standplaatsvergunningen voor de weekmarkt worden verleend. Nu doet de situatie zich voor dat een vergunninghouder, die groenten verkoopt op de standplaats, zijn vergunning wil laten overschrijven naar zijn dochter. Is dat mogelijk zonder dat de gemeente eerst in overeenstemming met de Dienstenrichtlijn een selectieprocedure moet doorlopen?

Bekijk het antwoord

Kan onze gemeente gebruik maken van de ‘Urban Adaptation Support Tool’?

Onze gemeente wil zich actiever gaan inzetten voor aanpassing aan klimaatverandering. In het kader hiervan willen wij een klimaatadaptatiestrategie ontwikkelen. Op de website van de Europese Commissie hebben wij informatie gelezen over de ‘Urban Adaptation Support Tool’. Wat houdt deze tool in en kan onze gemeente bij het uitwerken van onze klimaatadaptatiestrategie ook gebruik maken van de ‘Urban Adaptation Support Tool’?

Bekijk het antwoord