Zoeken
Onderwerpen

Praktijkvragen

Is steun aan collectief particulier opdrachtgeverschap in de woningbouw staatssteun?

Een gemeente biedt grond tegen een lagere prijs aan voor huizenbouw door groepjes starters. Dit collectieve particulier bouwen, het collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO), is gericht op het benutten en stimuleren van ideeën van bewoners bij de bouwproductie en de woonomgeving. Kunnen dergelijke stimuleringsmaatregelen aangemerkt worden als staatssteun?

Bekijk het antwoord

Moet steun aan een CO2-reductie en energiebesparingsproject gemeld worden als staatssteun?

Onze gemeente wil een project te financieren waarmee CO2-reductie en energiebesparing wordt nagestreefd. Het betreft een systeem tussen een aantal bedrijven op een bedrijventerrein, om de restwarmte die bij industriële processen vrijkomt te kunnen gebruiken voor de verwarming van andere bedrijven op het terrein. Er wordt een overeenkomst met de deelnemende bedrijven gesloten die gebruik maken van het systeem en het systeem wordt door een exploitant aangelegd.

Bekijk het antwoord

Is er bij subsidie aan schoolbegeleidingsdiensten sprake van staatssteun?

De gemeente is wil de schooladviesdienst (nu een bestuurscommissie) verzelfstandigen in de vorm van een stichting die uiteindelijk ook commerciële activiteiten gaat ontplooien. Is er dan geen sprake van verboden staatssteun? De commerciële activiteiten worden met stichtingsmiddelen en -mensen ontplooid. De stichting is voor de inkomsten afhankelijk van subsidies.

Bekijk het antwoord