Presentatie van het rapport Bridge! in Brussel

5 september 2016Betere regelgeving

Europa decentraal nodigt u uit voor de presentatie van het rapport ‘Bridge! betere EU-regelgeving voor lokale en regionale overheden’ op 14 september in Brussel. De bijeenkomst vindt plaats bij de Permanente Vertegenwoordiging in Brussel. We nodigen geïnteresseerden in ons Brusselse netwerk van harte uit om zich aan te melden.

Wat is Bridge!?

Bridge! is een rapport dat Europa decentraal recentelijk publiceerde in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Met dit rapport laat Europa decentraal zien hoe Europese regelgeving uitwerkt op lokaal en regionaal niveau. Op 30 mei 2016 werd Bridge! al gepresenteerd bij de Informele Ministeriële Bijeenkomst voor de Europese Agenda Stad). Het rapport werd hier met veel enthousiasme ontvangen. Europa decentraal wil Bridge! nu ook presenteren aan het eigen netwerk. Onder andere op woensdag 14 september bij de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging in Brussel. Later dit jaar zal Bridge! ook worden gepresenteerd aan het netwerk in Nederland.

Bijeenkomst op 14 september in Brussel

Verschillende aspecten van better regulation worden op 14 september toegelicht. Zowel Lisanne Vis-Boer, juridisch adviseur bij Europa decentraal, Nicolaas Beets, Urban Envoy van de Urban Agenda for the EU, Jonathan Stoodley, Europese commissie Sec-Gen REFIT, en Mark Boekwijt, vertegenwoordiger van de gemeente Amsterdam in Brussel zullen u hier meer over vertellen. Zij wisselen graag met u van gedachten over better regulation, de voortgang van de Urban Agenda for the EU, maar ook over hoe partnerschappen kunnen bijdragen aan betere regelgeving.

Aanmelden

Bent u geïnteresseerd in de bijeenkomst in Brussel dan kunt u zich tot en met 9 september via deze weblink registeren als deelnemer. U kunt in de agenda op de website van Europa decentraal het hele programma vinden.

Hebt u vragen over de bijeenkomst,  neem dan contact op met Marianne Wamsteker van het ministerie van BZK (marianne.wamsteker@minbzk.nl)

Door:

David Schutrups, Europa decentraal

Meer informatie:

Bridge!, Europa decentraal,
better regulation, Europa decentraal
Urban Agenda for the EU