Presentatie op locatie

Wilt u als gemeente, provincie of waterschappen meer weten over de verplichtingen en kansen die Europese regels u bieden? Of de kennis binnen uw organisatie over bijvoorbeeld aanbesteden, staatssteun of DAEB vergroten?

Kosteloze presentatie binnen uw organisatie

Europa decentraal biedt de mogelijkheid om een adviseur te laten spreken op een bijeenkomst of presentatie binnen uw organisatie. Afhankelijk van bijvoorbeeld het aantal deelnemers en de doelgroep kan dit kosteloos worden verzorgd. Neem voor meer informatie contact op met bijeenkomsten@europadecentraal.nl of via telefoonnummer 070 – 338 10 90.

Hieronder vindt u enkele voorbeelden van presentatieonderwerpen:

Inleiding Europees aanbesteden

 • Wat is aanbesteden?
 • belangrijkste Europese regels bij Europees aanbesteden;
 • doorwerking Europese regels op nationaal en regionaal niveau;
 • veelgestelde aanbestedingsvragen door decentrale overheden, de do’s en don’ts;
 • beleidsmatige ontwikkelingen;
 • jurisprudentie Hof van Justitie EU;
 • specifieke thema’s via discussie of op aanvraag mogelijk (bijvoorbeeld subsidie of opdracht, publieke en private samenwerking, gebiedsontwikkeling, alleenrechten, inbesteding, begrip en afbakening overheidsopdracht, procedures, sociale en milieucriteria, relatie aanbestedingsregels met staatssteunregels of mededinging).

Inleiding Staatssteun en Diensten van Algemeen (Economisch) Belang

 • Wat is staatssteun en wat zijn DA(E)B?
 • belangrijkste Europese regels bij staatssteun en DAEB;
 • doorwerking Europese regels op nationaal en regionaal niveau;
 • veelgestelde staatssteun/ DAEB vragen van decentrale overheden, de do’s en don’ts;
 • beleidsmatige ontwikkelingen;
 • jurisprudentie Hof van Justitie EU;
 • specifieke thema’s via discussie of op aanvraag mogelijk (bijvoorbeeld steun/subsidie/voordeel/ ondernemingsbegrip, publieke en private samenwerkingsvraagstukken, begrip en afbakening staatssteun/DAEB, sectorspecifieke steun, gebiedsontwikkeling, procedures, relatie staatssteun/DAEB regels met aanbestedingsregels of mededinging).

Inleiding Europabewuste decentrale overheden

 • Wat is Europees recht (bronnen) en hoe werkt het door;
 • waarom Europees recht toepassen (risico’s en voordelen);
 • belangrijkste beleidsvelden en beleidsontwikkelingen algemeen voor decentrale overheden (EU 2020, interne markt- en milieuregels);
 • Europabewustzijn;
 • wie doet wat in Europa (van belang) voor decentrale overheden;
 • wat doet Europa decentraal en wat kan het kenniscentrum voor decentrale overheden betekenen;
 • een doorkijk naar de decentrale praktijk, vanuit eigen decentrale ervaringen bezien.