Presentatie: Staatssteun

Een informatieve sessie over de staatssteunregels en het belang hiervan voor decentrale overheden.
Duur: +/- 2 uur

De aandacht voor staatssteun heeft op Europees en nationaal niveau een grote vlucht genomen. Staatssteun kan verschillende vormen aannemen en is niet altijd verboden. Met de modernisering van de staatssteunregels zijn er meer mogelijkheden voor het geven van steun en is er een grotere verantwoordelijkheid voor de toepassing en naleving van de staatssteunregels bij decentrale overheden komen te liggen.

Staatssteun in uw praktijk

Kan het college een subsidie verlenen, ook al heeft de begunstigde geen winstoogmerk? Kan de gemeente een buurtvereniging sponsoren? Kan de plaatselijke voetbalclub worden gered? Mogen we grond voor een lagere prijs verkopen aan een onderneming? Kan deelneming door een gemeente in een vennootschap zonder meer? Tijdens deze presentatie is er voldoende ruimte voor het stellen van dergelijke vragen, het delen van ervaringen en het uitwisselen van kennis.

Waarom belangrijk?

Voor decentrale overheden is het belangrijk om te kunnen signaleren in welke situaties er sprake kan zijn van staatssteun en hoe zij in dat geval moeten handelen om bijvoorbeeld terugvordering te voorkomen. De staatssteunregels kunnen complex zijn en zijn aan verandering onderhevig. Hoe herken je staatssteun en hoe ga je er vervolgens mee om?

Wat komt er aan bod?

  • Risico’s en belangen
  • Criteria en vormen staatssteun(verbod)
  • Vrijstellingsmogelijkheden
  • Casussen uit de praktijk

Kosteloze presentatie?

Kenniscentrum Europa decentraal kan kosteloos een presentatie verzorgen bij u op locatie indien:

..de presentatie een presentatie uit ons standaardaanbod is (staatssteun, aanbesteden, AVG of de Europabewuste overheidsprofessional).

..uw organisatie een gemeente, waterschap, provincie, ministerie of samenwerkingsverband is, of indien u bij de VNG, de UvW of het IPO werkt.

..indien er minimaal 30 deelnemers bij de presentatie aanwezig zijn die werkzaam zijn bij een gemeente, provincie, waterschap, ministerie, een samenwerkingsverband, het IPO, de UvW of de VNG.

Contact

Neem voor meer informatie contact op met bijeenkomsten@europadecentraal.nl of via telefoonnummer 070 – 338 10 90.

X