Presentatie Digitalisering

Duur: +/- 1 uur

De technologie ontwikkelt zich in een rap tempo, maar er zijn toch nog diverse barrières waardoor niet iedereen volop kan profiteren van de digitale mogelijkheden die er zijn. Daarom is de Europese Unie continue bezig met het ontwikkelen van wetgeving en beleidsregels om de digitalisering te bevorderen. Deze regels moeten het makkelijker maken voor burgers en bedrijven om gebruik te maken van digitale overheidsdiensten. Denk bijvoorbeeld aan de verplichtingen onder de Single Digital Gateway of het gebruik van een elektronische identiteit. Decentrale overheden zijn vaak zelf verantwoordelijk voor de juiste implementatie van de regels. Daarom houden we u in deze presentatie graag op de hoogte van alle regels en helpen we u met de toepassing hiervan.

Voor wie?

Digitalisering raakt ons allemaal. Het is van belang dat de medewerkers van een decentrale overheid op de hoogte zijn wat er allemaal speelt, ongeacht bij welke afdeling zij werken. Daarom is de presentatie ook voor iedereen zonder enige voorkennis toegankelijk. De presentatie is wel in het bijzonder van belang voor deelnemers die zich actief bezighouden met het implementeren van de verplichtingen, zoals de digitale toegankelijkheidsvereisten of de regels onder de Single Digital Gateway.

Wat komt er aan bod?

  • De Digital Decade
  • Single Digital Gateway
  • Artificial Intelligence
  • Digitale toegankelijkheid
  • Cybersecurity
  • Digitale vaardigheden
  • Andere onderwerpen in overleg ook mogelijk

Kosteloze presentatie?

Kenniscentrum Europa decentraal kan kosteloos een presentatie verzorgen bij u op locatie indien:

  • de presentatie een presentatie uit ons standaardaanbod is.
  • uw organisatie een gemeente, waterschap, provincie, ministerie of samenwerkingsverband is, of indien u bij de VNG, de UvW of het IPO werkt.
  • indien er minimaal 10 deelnemers bij de presentatie aanwezig zijn die werkzaam zijn bij een gemeente, provincie, waterschap, ministerie, een samenwerkingsverband, het IPO, de UvW of de VNG.

Neem voor meer informatie contact op met info@europadecentraal.nl of via telefoonnummer 070 – 338 1090