Presentatie Staatssteun

Duur: +/- 2 uur

De aandacht voor staatssteun heeft op Europees en nationaal niveau een grote vlucht genomen. Staatssteun kan verschillende vormen aannemen en is niet altijd verboden. Met de modernisering van de staatssteunregels zijn er meer mogelijkheden voor het geven van steun. Daarbij ligt er een grote verantwoordelijkheid voor de toepassing en naleving van de staatssteunregels bij decentrale overheden.

Toepassing van de staatssteunregels in uw praktijk

De staatssteunregels zijn onder meer bedoeld om oneerlijke concurrentie tegen te gaan. Dit leidt bij decentrale overheden regelmatig tot vragen als: kan het college een subsidie verlenen, ook al heeft de begunstigde geen winstoogmerk? Kan de gemeente een buurtvereniging sponsoren zonder de staatssteunregels te overtreden? Kan de plaatselijke voetbalclub worden gered? Mogen we grond voor een lagere prijs verkopen aan een onderneming? Kan een gemeente zonder meer deelnemen in een vennootschap? Tijdens deze presentatie is er voldoende ruimte voor het stellen van dergelijke vragen, het delen van ervaringen en het uitwisselen van kennis.

Waarom belangrijk?

Voor decentrale overheden is het belangrijk om te kunnen signaleren in welke situaties er sprake kan zijn van staatssteun en hoe zij in dat geval moeten handelen om bijvoorbeeld terugvordering te voorkomen. In deze presentatie worden de soms complexe staatssteunregels verduidelijkt. Daarnaast worden de actuele veranderingen op dit gebied belicht. Na het bijwonen van deze presentatie bent u beter in staat staatssteun te herkennen en beschikt u over handvatten om hierop te kunnen reageren.

Wat komt er aan bod?

  • Risico’s en belangen
  • Criteria en vormen staatssteun(verbod)
  • Vrijstellingsmogelijkheden
  • Casussen uit de praktijk

Kosteloze presentatie?

Kenniscentrum Europa decentraal kan kosteloos een presentatie verzorgen bij u op locatie indien:

  • de presentatie een presentatie uit ons standaardaanbod is.
  • uw organisatie een gemeente, waterschap, provincie, ministerie of samenwerkingsverband is, of indien u bij de VNG, de UvW of het IPO werkt.
  • indien er minimaal 10 deelnemers bij de presentatie aanwezig zijn die werkzaam zijn bij een gemeente, provincie, waterschap, ministerie, een samenwerkingsverband, het IPO, de UvW of de VNG.

Neem voor meer informatie contact op met info@europadecentraal.nl of via telefoonnummer 070 – 338 1090