Prioriteiten voorzitterschap Malta: migratie en veiligheid

Op 1 januari 2017 heeft Malta het halfjaarlijks roterende EU-voorzitterschap overgenomen van Slowakije. Malta, de kleinste EU-lidstaat, krijgt hiermee voor het eerst de leiding over de Europese ministerraden. Op de ambitieuze prioriteitenlijst staan de onderwerpen migratie, asiel en veiligheid bovenaan.

rEUnion – burger en EU dichter bij elkaar

Het overkoepelend thema van het Maltees voorzitterschap is ‘rEUnion’. Een alomvattend concept dat past bij hetgeen Malta wil bereiken tijdens deze zes maanden. Dit betekent voornamelijk het opnieuw verbinden van de Europese burger, op individueel, bedrijfs- en staatsniveau, met de EU.  “Europa moet ophouden met de vinger te wijzen naar de mensen die op populistische partijen stemmen, maar aandacht schenken aan hun zorgen. We komen er niet onderuit om over migratie te debatteren, en goed te luisteren naar de zorgen van burgers,” aldus de premier van Malta, Joseph Muscat.

Solidariteit

Malta dringt hiermee aan op een betere verdeling van de lasten en voordelen van EU-lidmaatschap, over zowel lidstaten als individuen. De burgers moeten weer centraal staan. Volgens het Maltees programma moet de aandacht weg van de Europese instituties en meer gericht zijn op het publiek.

Prioriteiten

In het nationale programma van Malta worden de volgende onderwerpen als prioriteit aangeduid:

  • migratie en asiel;
  • interne markt;
  • veiligheid;
  • sociale inclusie;
  • Europees nabuurschap;
  • maritiem beleid.

Decentrale relevantie

Voor de Nederlandse decentrale overheden zijn, naast deze prioriteiten, o.a. de ontwikkelingen rondom het Meerjarig Financieel Kader (MFK), het cohesiebeleid, de Energie Unie en het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) relevant. Wat betreft het MFK neemt Malta de onderhandelingen van Slowakije over. Het doel is om begin 2017 tot een akkoord met het Europees Parlement en de Raad te komen over het Commissievoorstel van 14 september 2016. In dat voorstel wordt gepleit voor meer flexibiliteit, zodat de 2017-2020 budgetten beter tegemoet komen aan hedendaagse uitdagingen.

Energie

Onderdeel van het Maltees voorzitterschap is het starten en bevorderen van discussies over het in november 2016 door de Commissie voorgestelde Winterpakket. Malta legt hierbij de nadruk op energiebesparing. De inspanningen worden vooral gericht op het bereiken van overeenstemming betreffende Energy Efficiency Directive en de Energy Performance on Buildings Directive.

Milieu en landbouw

Malta benadrukt in het programma de onderlinge afhankelijkheid van klimaat en landbouw. Het Maltees voorzitterschap ontwikkelt ideeën over hoe bestaand beleid kan worden aangepast aan klimaatveranderingen. Het delen van best practices en speciale focus op onderzoek en innovatie op gebied van watermanagement zijn van groot belang. Daarnaast is Malta voornemens om binnen het dossier circulaire economie vorderingen te maken in de onderhandelingen over de Europese afvalrichtlijnen.

Bijeenkomsten

Tijdens het voorzitterschap van Malta komen op 3 februari 2017 de 27 politieke leiders bijeen voor een Informele EU top. Dit is een vervolg op de Bratislava Summit van september 2016. Deze informele top moet input leveren voor de reflectie over de toekomst van de EU. De EU-leiders komen wederom bijeen op 25 maart 2017 ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van het Verdrag van Rome. Op 8 juni 2017 vindt een Informele vergadering van ministers verantwoordelijk voor cohesiebeleid plaats.

De volledige agenda met evenementen die tijdens het Maltees voorzitterschap worden georganiseerd is hier te vinden.

Door:

Ilse Buijs, Huis van de Nederlandse provincies

Bronnen:

Programma, Maltees voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie
Nieuwsbericht, Europa Nu

Meer informatie:

Website, voorzitterschap Malta
Raad van de Europese Unie