Privacy: AP biedt stappenplan voorbereiding AVG

18 april 2017Informatiemaatschappij

Op 25 mei 2018 moeten gemeenten, provincies en waterschappen de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) toepassen. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft tien stappen benoemd die decentrale overheden en andere organisaties kunnen helpen in de voorbereidingen op deze nieuwe Europese privacywetgeving.

10 stappenplan AP

De tien stappen die de AP op een rij heeft gezet, kunt u hier vinden. In het kort zijn deze stappen:

  1. bewustwording;
  2. rechten van betrokkenen;
  3. overzicht verwerkingen;
  4. privacy impact assessment (PIA);
  5. privacy by design and by default;
  6. Functionaris voor Gegevensbescherming;
  7. meldplicht datalekken;
  8. bewerkersovereenkomsten;
  9. leidende toezichthouder;
  10. toestemming.

Algemene verordening gegevensbescherming

De AVG is op 25 mei 2016 in werking getreden en moet per 25 mei 2018 toegepast worden. De Verordening heeft directe werking. Dit betekent dat de Nederlandse wetgever de AVG niet apart hoeft te implementeren in nationale wetgeving. Decentrale overheden moeten direct voldoen aan de regels van de Verordening, en kunnen zich hier ook direct op beroepen. Enkele regels ter uitvoering van de AVG staan in de uitvoeringswet AVG. Met de komst van deze wet vervalt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De voorlopige versie van de uitvoeringswet vindt u hier.

Themapagina Privacy

Op de themapagina privacy van Europa decentraal, vindt u ook informatie over de stappen die decentrale overheden moeten zetten om te voldoen aan de AVG. Denk hierbij aan privacy in het sociaal domein en de functionaris voor gegevensbescherming. Heeft u vragen? Dan kunt u deze als medewerker van een gemeente, provincie of waterschap kosteloos in de helpdesk van Europa decentraal stellen.

Door:

Femke Salverda, Europa decentraal

Meer informatie:

Autoriteit persoonsgegevens
Privacy: de Algemene verordening gegevensbescherming, Europa decentraal
Privacy, Themapagina Europa decentraal