Programma Nederlands voorzitterschap gepresenteerd

Het nationaal programma van het Nederlands voorzitterschap van de Raad van de EU is gepubliceerd. Hierin worden de prioriteiten voor het komende half jaar uiteengezet. Tijdens vergaderingen in verschillende commissies van het Europees Parlement zijn onderdelen van dit programma gepresenteerd door de ministers en staatssecretarissen die over deze verschillende beleidsterreinen gaan.

Programma Nederlands voorzitterschap

Het nationaal programma zet de Nederlandse inzet uiteen van alle onderwerpen die tijdens het Nederlandse voorzitterschap aan de orde zijn.

De voorzitterschapsprioriteiten van Nederland zijn:

·         een integrale aanpak van migratie en internationale veiligheid;
·         Europa als innovator en banenmotor;
·         solide en toekomstbestendige Europese financiën en een robuuste eurozone;
·         een vooruitblikkend klimaat- en energiebeleid.

Presentaties verschillende beleidsterreinen

Op 11 januari en 14 januari hebben verschillende ministers en staatssecretarissen een bezoek gebracht aan de verschillende commissies van het Europees Parlement. Tijdens deze bezoeken presenteerden zij onderdelen van het programma van het Nederlands voorzitterschap.

Tijdens het voorzitterschap is aandacht voor het energielabel, zo stelt minister Kamp tijdens zijn presentatie bij de commissie industrie, onderzoek en energie. Staatssecretaris van Dam heeft zijn plannen ook toegelicht aan de commissie landbouw en plattelandsontwikkeling: de nieuwe regels moeten ontwikkeld worden om het gemeenschappelijk landbouwbeleid te vereenvoudigen. Minister Asscher benadrukte dat het voorzitterschap moet leiden tot een aanpak om sociale inclusie te bevorderen, waarbij huisvesting, sociale zekerheid en onderwijs betrokken moeten worden.

Pact van Amsterdam

Minister Plasterk presenteerde aan de commissie Regionaal beleid en Stedelijke ontwikkeling de prioriteiten van de Europese Agenda Stad. De minister heeft hierin gezegd dat het voorzitterschap zich onder andere focust op het sluiten van het Pact van Amsterdam. Dit pact moet zorgen voor de uiteindelijke uitvoering van de Europese Agenda Stad. Het Pact van Amsterdam wordt vastgesteld op 30 mei 2016.

Tijdens de Werken met Europa borrel heeft Nicolaas Beets (speciaal gezant Europese Agenda Stad) een presentatie gehouden. Hierin benadrukte hij dat Europa ook voor decentrale overheden steeds belangrijker wordt. Hij omschreef het Pact van Amsterdam als een ‘toekomstbestendige verankering’ van de Europese Agenda Stad.

Door:

Lisanne Vis-Boer en Rosanne Witteveen, Europa decentraal

Bronnen:

Nationaal programma Nederlands voorzitterschap, EU 2016
Nederlandse prioriteiten, Europees Parlement

Meer informatie:

Urban agenda, Europa decentraal
EU-voorzitterschap, Europa decentraal
Website Nederlands EU-voorzitterschap 2016, Rijksoverheid