Protocol helpdesk

Wie kan van de helpdesk gebruik maken?

 • alle ambtenaren en bestuurders van gemeenten, provincies en waterschappen en samenwerkingsverbanden van gemeenten, provincies en/of waterschappen;
 • alle medewerkers van de koepelorganisaties van gemeenten, provincies en waterschappen (VNG, IPO, Unie van Waterschappen);
 • alle ambtenaren van de Rijksoverheid en andere overheidsorganen.

Wanneer u niet tot deze groep behoort, kunt u wel gebruik maken van de informatie die Kenniscentrum Europa Decentraal op de website aanbiedt. Op onze pagina Europese instanties voor burgers en bedrijven vindt u een overzicht van instanties die u wellicht verder op weg kunnen helpen.

Met welk soort vragen kan ik terecht bij de helpdesk?

Kenniscentrum Europa Decentraal beantwoordt vragen over Europees beleid, Europese regelgeving en jurisprudentie waar medewerkers van gemeenten, provincies en waterschappen in de praktijk mee te maken krijgen.

Wat kunt u verwachten van het antwoord van de helpdesk?

 • informatie over de actuele stand van zaken met betrekking tot Europees beleid, Europese regelgeving en jurisprudentie;
 • informatie over aankomend Europees beleid, Europese regelgeving en jurisprudentie;
 • uitleg over Europees beleid, Europese regelgeving en jurisprudentie.

Indien van toepassing en beschikbaar treft u ook praktijkvoorbeelden en achtergrondinformatie aan in de beantwoording van uw vraag.

Welke antwoorden krijgt u niet via de helpdesk van Kenniscentrum Europa Decentraal?

 • Kenniscentrum Europa Decentraal geeft u geen op maat gesneden juridisch advies, maar verschaft uitleg over Europese aangelegenheden. Voor een op maat gesneden juridisch advies kunt u terecht bij bijvoorbeeld advocatenkantoren en adviesbureaus.
 • Kenniscentrum Europa Decentraal beslist niet voor u wat u als gemeente, provincie of waterschap in een concreet geval moet doen of besluiten.
 • Kenniscentrum Europa Decentraal neemt geen standpunten in over voorgenomen of vastgesteld beleid, regelgeving of jurisprudentie.
 • Kenniscentrum Europa Decentraal behartigt geen belangen van decentrale overheden in Brussel.

Welke procedure volgt Kenniscentrum Europa Decentraal als u een vraag hebt gesteld via de helpdesk?

 • Kenniscentrum Europa Decentraal stuurt u een ontvangstbevestiging.
 • Kenniscentrum Europa Decentraal beantwoordt uw vraag binnen 5 werkdagen.
 • Kenniscentrum Europa Decentraal vraagt u om feedback te leveren op het antwoord.
 • Kenniscentrum Europa Decentraal registreert uw vraag in een database, die alleen voor medewerkers van Kenniscentrum Europa Decentraal toegankelijk is. Eventuele openbaarmaking van de gegevens gebeurt anoniem, of Kenniscentrum Europa Decentraal vraagt u om toestemming.

Welke persoonsgegevens heeft Kenniscentrum Europa Decentraal van u nodig?

 • Om uw vraag te kunnen beantwoorden heeft Kenniscentrum Europa decentraal een aantal persoonsgegevens van u nodig. Dit betreft de gegevens die u zelf aan ons doorgeeft: uw e-mailadres, naam en achternaam, organisatie – en indien u dit doorgeeft, uw telefoonnummer.
 • De gegevens die u invult gebruikt Kenniscentrum Europa Decentraal om de door u gestelde vraag te kunnen beantwoorden. Onderdeel hiervan is te verifiëren dat u tot onze doelgroep behoort. Daarnaast verzamelt het kenniscentrum uw gegevens om u te kunnen benaderen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren. Uw gegevens worden ook opgeslagen om mogelijk later nog contact met u op te nemen over ditzelfde onderwerp.
 • Meer informatie over de omgang met uw persoonsgegevens en uw rechten en plichten kunt u in ons privacystatement lezen.