Provincie Limburg en Rijksoverheid investeren in internationale spoorverbinding

De provincie Limburg gaat in samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Milieu 58 miljoen euro investeren in de uitbreiding van grensoverschrijdende spoorverbindingen. Deze afspraak is gemaakt tijdens de TEN-T dagen op 20 en 21 juni jl. in Rotterdam. Treinreizen voor Nederlanders, Belgen en Duitsers in het Limburgs grensgebied wordt hierdoor makkelijker.

Spoorverbinding Limburg

Als resultaat van de gemaakte afspraken wordt een directe verbinding tussen Luik, Maastricht en Aken mogelijk gemaakt. Een belangrijk spoortraject tussen Heerlen en Landgraaf wordt namelijk verdubbelt. Deze uitbreiding van het spoor faciliteert intensievere en goede internationale verbindingen in de regio op korte termijn. Op de langere termijn wordt snel reizen met de intercity tevens mogelijk. Diverse spoorvervoerders maken nu plannen voor een drielandentrein. Deze verbindt de provincie Limburg direct met Duitsland en België, hier profiteren de drie universiteitssteden Luik, Maastricht en Aken van. Volgens Limburgs gedeputeerde Patrick van der Broeck wonen, werken en recreëren mensen in deze regio reeds zonder echt grensbesef, de nieuwe treinverbinding is daarom een succes.

Ministerie Infrastructuur en Milieu

De afspraak over infrastructuur in de grensregio is gemaakt tussen de staatssecretaris van I&M Sharon Dijksma en regiobestuurders tijdens de TEN-T dagen in Rotterdam. Zij investeren samen 58 miljoen euro. Staatssecretaris Dijksma: “reizen in de grensregio wordt makkelijker en comfortabeler door deze directe verbinding. Vanaf 2018 hoeven treinreizigers niet meer over te stappen in Heerlen en Maastricht.” Samen met de provincie Limburg zet I&M nu een eerste stap in de richting van verbeterde grensoverschrijdende verbindingen door te investeren in de benodigde infrastructuur.

GROS

Sinds vorig jaar wordt door het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de provincies Brabant en Limburg onderzoek gedaan naar het verbeteren van de verbindingen tussen Eindhoven en Düsseldorf en tussen Eindhoven, Heerlen, Aken en Keulen. De ambitie is om op deze lijnen uiteindelijk intercity treinen te laten rijden. Dit onderzoek loopt nog tot het eind van 2016. Het doel is om voor het einde van deze kabinetsperiode besluiten te nemen over betere verbindingen met Duitsland.

TEN-T dagen

Op de TEN-T dagen zijn de Europese transportministers en de vervoerssector bijeen om over verbetering van het vervoer over weg, water en spoor te spreken. Naast afspraken die met België en Duitsland zijn gemaakt over de drielandentrein, zijn er ook verklaringen getekend over betere samenwerking tussen de Benelux en Duitsland op het gebied van grensoverschrijdend treinverkeer en het weghalen van obstakels voor de reizigers. Met België heeft staatssecretaris Dijksma afgesproken ook te gaan werken aan verbeteringen van de verbinding tussen Antwerpen en Roosendaal.

Door:

Ilse Buijs, Huis van de Nederlandse provincies

Bronnen:

Nieuwsbericht, EU2016NL
Nieuwsbericht, Provincie Limburg

Meer informatie:

TEN-T dagen, Europese Commissie
Bilaterale ministeriële verklaring 21 juni, François Bellot en Sharon Dijksma