Provincies en gemeenten spreken met Tweede Kamer over betere EU-regels

2 november 2015

Provincies en gemeenten hebben tijdens een rondetafelgesprek met de Tweede Kamercommissie voor Europese Zaken op 28 oktober 2015 suggesties gegeven voor betere regels op Europees niveau. Meer betrokkenheid van de decentrale overheden bij de totstandkoming van de regels was één van de suggesties.

De Tweede Kamercommissie voor Europese Zaken had voor het rondetafelgesprek naast het Huis van de Nederlandse Provincies (HNP) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) ook sprekers van o.a. de Universiteit Leiden, VNO-NCW, FNV, de Europese consumentenorganisatie (BEUC), LTO Nederland en Detailhandel Nederland uitgenodigd.

Inbreng van het HNP: oplossingen

HNP-coördinator Rob van Eijkeren sprak namens de provincies: “Eurocommissaris Timmermans heeft ons gevraagd om praktische voorbeelden te geven. Wij hebben daaraan gehoor gegeven met een brochure, met daarin voorbeelden en praktische oplossingen over onder meer natuur, economie, infrastructuur en grensoverschrijdende samenwerking.”

Publicatie

Provincies zien vier soorten knelpunten in de huidige Europese regelgeving:
– Verkokerde regelgeving;
– Regels die niet toegespitst zijn op de huidige problemen;
– Regels die hun doel voorbij schieten;
– Controledruk.

De publicatie Nederlandse provincies voor betere EU-regelgeving is in samenwerking met Europa decentraal en het expertisecentrum voor Internationale, Transnationale en Euregionale Mobiliteits- en Grensoverschrijdende vraagstukken (ITEM) gemaakt.

Controledruk

Een belangrijk aspect van het rapport concentreert zich op controledruk. “Innovatieve mkb’ers haken af bij het aanvragen van Europese fondsen” zei Van Eijkeren. “Het werkt niet om controle op controle te stapelen.” Het HNP is hierover in gesprek met de Europese Rekenkamer.

Inbreng van de VNG: grotere betrokkenheid bij Europees wetgevingsproces

De VNG-inbreng was gericht op het voorstel voor betere regelgeving dat Eurocommissaris Timmermans in mei 2015 presenteerde. “We zijn gematigd positief over het plan van Timmermans”, zei burgemeester van Schiedam Cor Lamers namens de VNG. Hij prees de verbeterde transparantie en de grotere rol voor impact assessments in het voorstel van Eurocommissaris Timmermans. Wel vroeg hij aandacht voor de manier waarop Europese regelgeving tot stand komt.

Herziening richtlijn luchtkwaliteit

“Veel van de uitvoering ligt bij provincies en gemeenten. Het is daarom belangrijk de regelgeving met uitvoerende partijen af te stemmen.”  Als voorbeeld noemde Lamers de herziening van de richtlijn luchtkwaliteit, waarbij ditmaal een impact assessment is uitgevoerd. “In de bestaande richtlijn voor luchtkwaliteit staan een aantal bepalingen die technisch niet uitvoerbaar bleken te zijn. Er was toen geen impact assessment en geen overleg met de uitvoeringspartners geweest.” In de Nederlandse context wordt overigens wel goed samengewerkt tussen rijk, met name I&M werd genoemd, provincies en gemeenten.

Vervolg

Op 4 november spreekt de Tweede Kamercommissie met minister van Buitenlandse Zaken Koenders over betere regelgeving.

Door:

Roxanne Koenis, Huis van de Nederlandse Provincies

Meer informatie:

Artikel Nederlandse provincies voor betere EU-regelgeving, Europese Ster
VNG standpunt over de EU agenda voor betere regelgeving, VNG
Website, Tweede Kamercommissie voor Europese Zaken
Website, ITEM