Provincies enthousiast over Nederlands investeringsplatform

15 juni 2015

IPO en HNP zijn zeer tevreden met het nieuwe investeringsplatform dat het kabinet op 9 juni heeft gelanceerd. Het Netherlands EFSI Investment Agency (NEIA) biedt Nederlandse investeerders en financiële instellingen ondersteuning bij het aanvragen van leningen vanuit het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI). De provincies zullen actief participeren in het NEIA.

Wim van de Donk, voorzitter van het Huis van de Nederlandse Provincies in Brussel, heeft in februari 2015 een brief gestuurd aan ministers Kamp van Economische Zaken en Dijsselbloem van Financiën met het verzoek om een open investeringsplatform in Nederland op te zetten.

Naar wens provincies

In de brief verwoordde Van De Donk de wens van de twaalf provincies om tot een gezamenlijk en gecoördineerde aanpak te komen met betrekking tot EFSI. Het platform dat de provincies bepleiten is geen formeel instituut, maar een open platform waar potentiële financiers en projectinitiatieven elkaar kunnen ontmoeten. De wensen die zijn geuit in die brief, komen nu terug bij NEIA.

Impuls voor economie

HNP-voorzitter Wim van de Donk: “Nederlandse provincies zien ernaar uit om samen met de Nederlandse regering en de Europese Commissie samen te werken, en te participeren in het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI). Door de financiering van het EFSI te stroomlijnen en een goed projectenportfolio te creëren, krijgt de Nederlandse economie een extra impuls.”

Voorbeelden

EFSI richt zich onder meer op de ontwikkeling van de (digitale) infrastructuur, investeringen in onderzoek, hernieuwbare energie en energie efficiency en extra financiering van het MKB. Dit betekent bijvoorbeeld aanleg van glasvezelnetwerken en energiebesparende maatregelen voor woningen.

Besluitvorming EFSI

De timing van NEIA is gunstig. De triloog tussen de Raad, Europese Commissie en het Europees Parlement is op 28 mei afgerond.  Hiermee komt de besluitvorming over EFSI in zijn laatste fase. Op 19 juni zal de Raad van Ministers van Financiën (ECFIN) stemmen over het EFSI voorstel, op 24 juni zal het Europees Parlement plenair stemmen.

NEIA

Onder het voorzitterschap van NEIA zullen medeoverheden, de Nederlandse Investeringsinstelling (NLII), de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), de Nederlandse Waterschapsbank (NWB) en de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) samenwerken om de voortgang van EFSI-investeringen in Nederland te bevorderen. Het NEIA zal aanvankelijk voor  twee jaar operationeel zijn, waarna op basis van evaluatie wordt gekeken of NEIA verlengt zal worden.

Door:

Roxanne Koenis, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

Persbericht Extra investeringskansen voor Nederlandse economie, Rijksoverheid