Nieuws

Publicatie: 15 december 2020

Door:


Om de klimaatverandering te beteugelen moet Europa in 2050 klimaatneutraal zijn. De uitstoot van broeikasgas moet naar nul. Dit betekent dat fossiele brandstoffen plaats moeten maken voor hernieuwbare energie. Provincies hebben een grote rol en stevige ambities in deze transitie. Wat zijn de Europese strategieën? Waar kunnen provincies in Nederland op inspelen? Lees er alles over in de EU-wijzer voor provincies over hernieuwbare energie.


De EU-wijzer geeft een overzicht van Europees beleid en relevante wetgeving, nieuwe initiatieven en zet de plannen van de Europese Commissie in het kader van de Green Deal uiteen. Hierbij wordt ook beschreven wat voor gevolgen dit heeft voor provincies. In interviews en columns leest u hoe Nederlandse provincies in de praktijk bezig zijn met de energietransitie.
Het magazine is een gezamenlijke uitgave van Kenniscentrum Europa decentraal en het Huis van de Nederlandse Provincies in opdracht van het Interprovinciaal Overleg (IPO).

Hernieuwbare energie en de Europese Unie

De Europese Commissie ziet klimaatverandering niet alleen als een probleem, maar ook als een economische kans. In de Green Deal ontvouwt de Commissie strategieën en initiatieven om de omslag naar hernieuwbare energie mogelijk te maken. Decentrale overheden spelen hierin een grote rol en staan samen met gemeenten, netbeheerders, belanghebbenden en marktpartijen voor complexe ruimtelijke en financiële belangenafwegingen.
In deze editie worden belangrijke Europese beleidsplannen zoals, de Green Deal en het pakket Schone energie voor alle Europeanen besproken. Verder komen de verschillende hernieuwbare energiebronnen aan bod: van zonne- en windenergie tot getijdenkracht en aquathermie. De EU-wijzer geeft eveneens inzicht in de kansen voor Europese financiering voor hernieuwbare energieprojecten. In de bijlage van het magazine vindt u een handig overzicht van alle recente en aankomende hernieuwbare energie gerelateerde beleidsplannen en wetgevingsvoorstellen van de Commissie.

Interviews

Interviews en columns illustreren hoe er in de praktijk wordt omgegaan met de stap naar hernieuwbare energie. U vindt onder andere een interview met gedeputeerde Jo-Annes de Bat van de provincie Zeeland. U leest meer over de ontwikkeling van waterstof in Noord-Nederland in het interview met gedeputeerde Nienke Homan van de provincie Groningen. Hoe de warmtetransitie in Zuid-Holland vorm krijgt leest u in het interview over het ELENA-project Duurzame wijkwarmte. Europees Parlementslid Mohammed Chahim gaat in op het belang van een Europese aanpak voor provincies. Mis tenslotte ook niet de columns over windenergie in Flevoland en de ontwikkeling van innovatieve zoutwaterbatterijen door het bedrijf AquaBattery.
Benieuwd naar deze editie van de EU-wijzer voor provincies? Lees hem hier.
Voorkant EU-wijzer december 2020 Hernieuwbare Energie

Bron

EU-wijzer voor provincies, Kenniscentrum Europa Decentraal

Meer informatie

Green Deal pagina, Kenniscentrum Europa Decentraal